Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 9 guests online.

Sedum stefco Stefanov. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT)


TitleSedum stefco Stefanov. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsΕλευθεριάδου Ε, Raus T, Θεοδωρόπουλος Κ, Τσιριπίδης Ι
Secondary AuthorsΦοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Φοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ
Book TitleΒιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z)
Pagination284 - 285
PublisherΕλληνική Βοτανική Εταιρεία
CityΠάτρα