Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Spatial data standardization across Europe: An exemplary tale from the SCALES project


TitleSpatial data standardization across Europe: An exemplary tale from the SCALES project
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsTouloumis K, Pantis JD
Book TitleScaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia
Pagination149-152