Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Spatial variability of soil organic C, inorganic N and extractable P in a Mediterranean grazed area. Land Degradation and Development


TitleSpatial variability of soil organic C, inorganic N and extractable P in a Mediterranean grazed area. Land Degradation and Development
Publication TypeJournal Article
Year of PublicationIn Press
AuthorsCosta C, Papatheodorou EM, Monokrousos N, G.P. S