Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Spatio-temporal variability of benthic macrofauna in a coastal lagoon assessed by ecological interaction networks


TitleSpatio-temporal variability of benthic macrofauna in a coastal lagoon assessed by ecological interaction networks
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsParaskevopoulou S, Monokrousos N, Kappas I, Abatzopoulos TJ
JournalCommunity Ecology
Volume16
Issue1
Pagination10-22
Refereed DesignationRefereed