Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

SPECIAL TOPICS IN CELL BIOLOGY


Lesson code: 
GM.MGB.5.5
Teaching Units: 
2
Credits (ECTS): 
2
Teachning (hours): 
2
Practical (hours): 
0
Laboratory (hours): 
0

Training students on key issues of regulation of the dynamic cellular events contributing to the organization and maintenance of cell function.

Teaching Methods: 

Teaching includes lectures and laboratory work – exercises.

Course Contents: 

Regulation of the organization and function of biological membranes Mechanisms and regulation of import of newly synthesized proteins into the endoplasmic reticulum, the mitochondria and the peroxisomes Mechanisms and regulation of nucleocytoplasmic traffic - Mechanisms and regulation of intracellular traffic.

 

 

Recommended books: 

1. Thomopoulos, G. N., 2006.  Special topics on Cell Biology. Regulatory mechanisms of cell function.  University Studio Press, Thessaloniki.

 

 

Learning Activities: 

Attending lectures, practising laboratory skills, working on given subjects.

Assessment Methods: 

Written examination, Oral presentation of special subjects.

Blackboard / Website: 

Blackboard