Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Σπογγοκαλλιέργεια: βιοτεχνολογία - αειφόρος χρήση του θαλάσσιου πλούτου


TitleΣπογγοκαλλιέργεια: βιοτεχνολογία - αειφόρος χρήση του θαλάσσιου πλούτου
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsΒουλτσιάδου Ε, Λαγουτάρη Ε
Number of Pages201 σελίδες - 201 σελίδες
PublisherUniversity Studio Press
CityΘεσσαλονίκη