Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Statistics of fungal-spore concentrations: a comparison with pollen for Thessaloniki, Greece.


TitleStatistics of fungal-spore concentrations: a comparison with pollen for Thessaloniki, Greece.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsHalley JM, Damialis A, Vokou D
Secondary Title5th European Symposium on Aerobiology
Year of Publication2012
VolumeKrakow
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6281; ID: 9029; ID: 739

Citation Key9827