Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Steppic grassland vegetation in north‐central Greece: the hilly region around Lakes Vegoritida and Petron


TitleSteppic grassland vegetation in north‐central Greece: the hilly region around Lakes Vegoritida and Petron
Publication TypeConference proceeding
AuthorsPirini BC, Tsiripidis I, Bergmeier E
Publisher9th European Dry Grassland Meeting
Year of Publication2012
VolumePrespa
Pagination67 - 68
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6308; ID: 8568; ID: 4036

Citation Key9861