Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Student affairsBelow you can find useful information on:

All necessary information concerning mobility of students, teaching staff and administrative personnel in the frame of the LLP/Erasmus programme

AUTH student services

International agreement