Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Symbiosis of sea anemones and hermit crabs in temperate seas


TitleSymbiosis of sea anemones and hermit crabs in temperate seas
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsAntoniadou C, Vafeiadou A, Chintiroglou C
Secondary AuthorsAlejandro FC, Celio CP
Book TitleSymbiosis: Evolution, Biology and Ecological Effects
Pagination95 - 108
PublisherNOVA publishers
ISBN NumberISBN: 978-1-62257-211-3