Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Telemetry as a tool to study dispersal ability, habitat suitability and distribution patterns of brown bears as affected by the newly constructed Egnatia highway – N. Pindos - Greece.


TitleTelemetry as a tool to study dispersal ability, habitat suitability and distribution patterns of brown bears as affected by the newly constructed Egnatia highway – N. Pindos - Greece.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsMertzanis G, Mazaris A, Sgardelis S, Aravidis E, Giannakopoulos A, Godes C, Riegler S, Riegler A, Tragos A
Secondary AuthorsIntech E
Book TitleTelemetry
ISBN Number978-953-307-415-3