Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Τοξικότητα εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae.


TitleΤοξικότητα εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΜιχαλοπούλου Β, Αδαμάκης ΙΔ, Ελευθερίου ΕΠ
Secondary Title12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Year of Publication2011
VolumeΡέθυμνο
Paginationp. 132 - 133
Date Published2011
Publication Languageeng
Notes

ID: 6224; ID: 7919; ID: 77

Citation Key10092