Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Unique and rare plants of the Ionian Islands (SW Greece): 70 portraits


TitleUnique and rare plants of the Ionian Islands (SW Greece): 70 portraits
Publication TypeBook
Year of PublicationIn Press
AuthorsKrigas N, Constantinidis T
VolumeEnglish Edition
PublisherMediterraneo Editions
CityRethimno, Greece