Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Updating the description and taxonomic status of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on detailed morphological analysis and molecular data


TitleUpdating the description and taxonomic status of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on detailed morphological analysis and molecular data
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsProios K, Michaloudi E, Papakostas S, Kappas I, Vasileiadou K, Abatzopoulos TJ
JournalZootaxa
Volume3873
Pagination345-370