Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Worldwide conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks.


TitleWorldwide conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsMenteli V, Krigas N, Vokou D
Secondary Title6th European Botanic Gardens Congress
Year of Publication2012
VolumeChios
Pagination60 - 60
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6291; ID: 9039; ID: 734

Citation Key9843