Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

News and Announcements
Exam schedules - June 2014

 Exams schedule, June 2014.Course Programme - Winter Semester 2013-214

Attached please find the course programme of the School of Biology for the winter Semester 2013-2014. Official commencement of ERACOM M.Sc. program

We are pleased to report that the ERACOM M.Sc.


Thessaloniki S.H.O.W.

 Τhe Simultaneously Hermaphroditic Organisms Workshop will take place in Thessaloniki from Thursday 27th to Saturday 29th June 2013.