Παρουσίαση πρακτικής άσκησης: Κυτταρογενετική και μοριακή προσέγγιση του προγεννητικού ελέγχου