Τι νέο υπάρχει?       English version

Βιβλιοθήκη

Ωράριο εξυπηρέτησης: 9.00 - 15.00

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών (Βιολογικό) (χάρτης), πίσω από το θυρωρείο και καλύπτει μια έκταση περίπου 240m2.

Στους χώρους της βιβλιοθήκης διατίθενται:

● Βιβλία (~ 9000 τίτλοι)

● Έντυπα περιοδικά (~400 τίτλοι σε ~12000 τόμους)

● Αρχείο Προπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών (~700 τίτλοι) και Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών (~150 τίτλοι)

● Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (~250 τίτλοι)

● Δέκα ηλεκτρονικοί υπολογιστές για πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικής αναζήτησης βιβλιογραφίας και άλλες υπηρεσίες μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

 

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και ακολουθεί το νέο Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.Το προσωπικό παρέχει πληροφορίες και καθοδηγεί τους χρήστες σε ότι αφορά στις ηλεκτρονικές πηγές του Α.Π.Θ. (βιβλιογραφική αναζήτηση, περιοδικά, άρθρα, σεμινάρια για τις υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης) καθώς και σε θέματα διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως Αναγνωστήριο από τις 08:30 έως τις 16:00 (για τυχόν αλλαγές ωραρίου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα προσωπικού, γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών).

 

 Πρόσβαση στις πηγές της Βιβλιοθήκης

 

Βιβλία και περιοδικά

Με τη βοήθεια του προσωπικού ή χρησιμοποιώντας τη βιβλιογραφική Βάση (Κατάλογος OPAC) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου γίνεται η αναζήτηση στα βιβλία και περιοδικά που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η κύρια συλλογή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων, ενώ ένας αριθμός αυτών βρίσκεται στους τομείς του Τμήματος. Τα βιβλία της κύριας συλλογής δανείζονται για 15 ημέρες. Τα περιοδικά δεν δανείζονται.

 

Διδακτικά βοηθήματα

Διατίθενται βιβλία ή σημειώσεις που προτείνονται από τους διδάσκοντες του Τμήματος ως διδακτικά βοηθήματα για τα μαθήματα. Δανείζονται για τρεις ημέρες. Η συλλογή αυτή εμπλουτίζεται μέσω της υπηρεσίας «Εύδοξος». Εκτός από την υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων Blackboard, η βιβλιοθήκη διαθέτει στους υπολογιστές της σημειώσεις των μαθημάτων των διδασκόντων του Τμήματος.

 

Διπλωματικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, Διδακτορικές διατριβές

Διατίθεται κατάλογος όλων των διπλωματικών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, εργασιών και των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στο Τμήμα Βιολογίας, ταξινομημένων ανά Τομέα (Βοτανικής, Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Ζωολογίας, Οικολογίας) και ανά έτος. Δεν δανείζονται, μπορεί όμως να φωτοτυπηθεί μέρος αυτών.

 

Εντοπισμός βιβλίων, άρθρων και διαδανεισμός:

Μέσω του ιστοτόπου της Κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό on-lineπηγών (ηλεκτρονικών βιβλίων, περιοδικών, διατριβών, λεξικών, κτλ.). Είναι δυνατός ο εντοπισμός άρθρων σε Βιβλιοθήκες της Ελλάδας μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και η παραγγελία τους από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Επίσης, μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ είναι δυνατός ο εντοπισμός άρθρων και βιβλίων σε συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες του εξωτερικού και ο διαδανεισμός τους.

 

Εκπαιδευτικάσεμινάρια

Η βιβλιοθήκη ενθαρρύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τα προγράμματα εκπαίδευσης (με τη μορφή σεμιναρίων) που παρέχονται σε σταθερή βάση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ για εξοικείωση με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές στην έρευνα και την εκπαίδευση (αιτήσεις στη διεύθυνση: http://www.lib.auth.gr/index.php/el/seminars-request).

 

Άλλες υπηρεσίες

Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και αποστολής τηλεομοιοτύπων (fax). Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης εγγράφων σε καθορισμένες τιμές.

 

Πληροφορίες κ. Ζωή Βενέτη

Τηλέφωνο & Fax2310998388,

e-mail: bio_library@bio.auth.gr

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.