Τι νέο υπάρχει?       English version

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφια/ος Διδάκτορας Θέμα

Ανάθεση

Υπεύθυνη/ος Συμβ. Επιτροπή
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Διερεύνηση των μηχανισμών αιμοποίησης, διαφοροποίησης και ενεργοποίησης των κυττάρων της έμφυτης άμυνας των σαλιγκαριών σε καταστάσεις συμβίωσης, δυσβίωσης και αναβίωσης 18/11/2020 Γιάγκου Μηνάς Στάικου Αλεξάνδρα, Κοντογιάννης Δημήτριος
ΓΙΟΥΡΙΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Αξιοποίηση των ιστορικών συλλογών του TAU Herbarium και διερεύνηση της χρονικής και χωρικής ποικιλότητάς τους 18/11/2020 Καρούσου Ρεγγίνα Χανλίδου Ευφροσύνη, Γκέλης Σπυρίδων
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Διερεύνηση του λειτουργικού ρόλου της αποουβικουιτινάσης CYLD στο μυοκάρδιο 18/11/2020 Λάζου Αντιγόνη Μόσιαλος Γεώργιος, Χατζηστέργος Κωνσταντίνος
ΚΟΥΡΚΟΥΤΜΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Διερεύνηση ταξινομικών και λειτουργικών μονάδων και ομάδων του πλαγκτικού τροφικού πλέγματος (βακτηριοπλαγκτό, φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό) στο αστικό θαλάσσιο μέτωπο του Όρμου Θεσσαλονίκης και σε πειραματικές συνθήκες 18/11/2020 Μιχαλούδη Ευαγγελία Μουστάκα Μαρία, Βουτσά Δήμητρα
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Αναγνώριση και λειτουργική επαλήθευση νέων μοριακών στόχων αίματος – εγκεφαλονωτιαίου υγρού και εξωσωμικού φορτίου από ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα 6/11/2020 Ντάφου Δήμητρα Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ρόλος των μεταγραφικών προσαρμοστών GCN5 και ADA2b στις αποκρίσεις του Arabidopsis thaliana σε βρασσινοστεροειδή 22/10/2020 Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης Κοσμάς, Ntoukakis Vardis
ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ανοσογενετική ανάλυση με αλληλούχιση υψηλής απόδοσης του ρεπερτορίου του Τ – κυτταρικού υποδοχέα σε Τ -  κυτταρικά προϊόντα που στοχεύουν ιικά, μυκητικά και λευχαιμικά αντιγόνα 8/10/2020 Γιάγκου Μηνάς Κοντογιάννης Δημήτριος, , Χατζηδημητρίου Αναστασία
ΧΑΤΖΗΜΕΝΤΩΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Συστηματικός σχεδιασμός διατήρησης ενσωματώνοντας τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής 28/8/2020 Μαζάρης Αντώνιος Τσίκληρας Αθανάσιος, στυλιανός - Μάριος Κατσανεβάκης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μοριακός χαρακτηρισμός και μελέτη γονιδίων σχετιζόμενων με την ανθεκτικότητα σε παθογόνους οργανισμούς και καταπονήσεις σε θαλάσσια δίθυρα της Ελλάδας 28/8/2020 Μιχαηλίδης Βασίλειος Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Ιωάννης Γιάντσης
ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Γονίδια που συμμετέχουν στη βιοσύνθεση της υπερικίνης και της υπερφορίνης φυτών του γένους Hypericum στη Βόρεια Ελλάδα. Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης σε σχέση με την ανάπτυξη των φυτών 28/8/2020 Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος Κοκκίνη - Γκουζκούνη Στυλιανή, Ασημοπούλου Ανδρεάνα
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καινοτόμες μέθοδοι ανάλυσης βιολογικών δεδομένων μεγάλου όγκου στη Βιοπληροφορική 1/7/2020 Καππάς Ηλίας Σγαρδέλης Στέφανος, , Ψωμοπουλος Φωτης
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Εκτίμηση της οικοσυστημικής και αλιευτικής κατάστασης του Αιγαίου Πελάγους με οικοτροφικούς δείκτες και ωκεανογραφικά μοντέλα» 15/5/2020 Τσίκληρας Αθανάσιος Στεργίου Κωνσταντίνος, , Συλαίος Γεώργιος
ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ «Το γένος Hypericum L. Σε περιοχές NATURA 2000: Γεωγραφική κατανομή της μορφολογικής και χημικής ποικιλότητας στην Κεντρική Μακεδονία» 15/5/2020 Κοκκίνη - Γκουζκούνη Στυλιανή Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος, Ασημοπούλου Ανδρεάνα
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Χωρο-χρονική κατανομή και αλιευτική διαχείριση των παραβενθικών ιχθυαποθεμάτων στο Βόρειο Αιγαίο» 25/2/2020 Τσίκληρας Αθανάσιος Στεργίου Κωνσταντίνος, Κουτράκης Εμμανουήλ
ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Είδη παρασίτων του πεπτικού συστήματος και συχνότητα εμφάνισής τους σε πληθυσμούς της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα σε σχέση με βιολογικά χαρακτηριστικά των ξενιστών και οικολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών δραστηριότητάς τους 10/12/2019 Σγαρδέλης Στέφανος Γιουλάτος Διονύσιος, Διάκου Αναστασία
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ Οικολογικά μοντέλα για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής 22/11/2019 Μαζάρης Αντώνιος Τσίκληρας Αθανάσιος, Κατσανεβάκης Στυλιανός - Μάριος
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ταξινόμηση του γένους Acinos Mill. (Lamiaceae) στην Ελλάδα 11/7/2019 Χανλίδου Ευφροσύνη Δρούζας Ανδρέας, Καρούσου Ρεγγίνα
ΣΤΡΑΧΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γενετική τοπίου και φυλογενετική διαφοροποίηση του Pelobates sp. στον ελλαδικό χώρο 14/6/2019 Αμπατζόπουλος Θεόδωρος Καππάς Ηλίας, Πουλάκης Νικόλαος
ΤΣΑΡΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Σχέση του γονιδιώματος του ελληνικού προβάτου με το περιβάλλον του 24/5/2019 Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Μπάνος Γεώργιος, Χατζηπλής Δημήτριος
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΑΛΟΔΟΤΗ Συμβίωση, δυσβίωση και αναβίωση στον εντερικό σωλήνα του εδώδιμου χερσαίου σαλιγκαριού Cornu aspersum maxima 24/5/2019 Γιάγκου Μηνάς Αρσενάκης Μηνάς, Στάικου Αλεξάνδρα
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Μηχανισμοί ρύθμισης RNA σε παθοφυσιολογικές καταστάσεις της καρδιάς 24/5/2019 Λάζου Αντιγόνη Κοντογιάννης Δημήτριος, Δροσάτος Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ Μελέτη του ρόλου της ακτιβίνης - Α στη ρύθμιση της φλεγμονής του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 22/4/2019 Κοντογιάννης Δημήτριος Μόσιαλος Γεώργιος, Γεωργία Ξάνθου - Τσιγκόγλου
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ Λειτουργικός χαρακτηρισμός γονιδίων που συμμετέχουν στη βιοσύνθεση βιοδραστικών μορίων σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 22/4/2019 Μόσιαλος Γεώργιος Αρσενάκης Μηνάς, Μουστάκας Μιχαήλ
ANTHOONS BASTIEN Ανιχνευσιμότητα ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας με δυνητική χρήση σε τρόφιμα ή φάρμακα, με τεχνολογίες DNA 31/1/2019 Δρούζας Ανδρέας Μάδεσης Παναγιώτης, Τσιριπίδης Ιωάννης
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διερεύνηση των μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών ενίσχυσης της θερμοανθεκτικότητας (hardening) των θαλάσσιων ειδών Mytilus galloprovincialis και Sparus aurata 19/12/2018 Μιχαηλίδης Βασίλειος Λάζου Αντιγόνη, Hans O. Portner
ΛΟΡΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Χαρακτηρισμός μικροφυκών με ανοχή σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 και διερεύνηση της μεταβολικής ποικιλότητάς τους 13/11/2018 Γκέλης Σπυρίδων Αρσενάκης Μηνάς, Δημήτριος Χατζηνικολάου
ΠΕΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εφαρμογές της θεωρίας κυκλωμάτων και της θεωρίας γράφων για τη μελέτη της οικολογικής συνδεσιμότητας σε δυναμικά μεταβαλλόμενα τοπία 10/7/2018 Μαζάρης Αντώνιος Σγαρδέλης Στέφανος, Αντωνίου Ιωάννης
ΣΙΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Φυλογεωγραφία της ελάτης (Abies sp.) στην Ελλάδα 10/7/2018 Δρούζας Ανδρέας Καππάς Ηλίας, Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Συγκριτική μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου και πρότυπων μεταβολισμού στα εκτρεφόμενα είδη ιχθύων Sparus aurata και Pagrus pagrus από διαφορετικές μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών 20/4/2018 Μιχαηλίδης Βασίλειος Καλογιάννη - Δημητριάδη Μάρθα, Ναθαναηλίδης Κοσμάς
ΛΑΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανάλυση του μικροβιακού φόρτου των εκτρεφόμενων διθύρων και ιχθύων - Εποχικές και φυσιολογικές συσχετίσεις 20/4/2018 Μιχαηλίδης Βασίλειος Στάικου Αλεξάνδρα, Σωτηράκη Σμαράγδα
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αναπαραγωγική φαινολογία εμπορικών ιχθύων 13/4/2018 Γκάνιας Κωνσταντίνος Olav Kjesbu, Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος
ΚΥΡΙΖΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Απορρύθμιση του ματίσματος στην ανάπτυξη νεοπλασιών - ο ρόλος των μεταλλάξεων του γονιδίου SF3B1 13/4/2018 Μόσιαλος Γεώργιος Κοντογιάννης Δημήτριος, Χατζηβασιλείου Ευδοξία
ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιπτώσεις της εγκατάλειψης της υπαίθρου στη φυτική ποικιλότητα. 13/4/2018 Τσιριπίδης Ιωάννης Καλλιμάνης Αθανάσιος, Χανλίδου Ευφροσύνη
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ποικιλότητα και λειτουργικά χαρακτηριστικά των βενθονικών μικροασπονδύλων της παρόχθιας ζώνης λιμναίων οικοσυστημάτων της Ελλάδας. 13/4/2018 Μπόμπορη Δήμητρα Μάλλιος Ζήσης, Κάγκαλου Ιφιγένεια
ΔΕΜΕΡΤΖΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οικολογικοί, μορφολογικοί και βιοχημικοί δείκτες απόκρισης του γένους Daphnia σε παράγοντες καταπόνησης 13/4/2018 Μιχαλούδη Ευαγγελία Αντωνοπούλου Ευθυμία, Μουστάκα Μαρία
ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μελέτη του ρόλου της CYLD στον επαναπρογραμματισμό επαγώμενων βλαστικών κυττάρων και τη στοχευμένη διαφοροποίηση 13/4/2018 Ντάφου Δήμητρα Μόσιαλος Γεώργιος, Σκλαβιάδης Θεόδωρος
ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΛΗΔΑ Οικολογική και πληθυσμιακή κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγόγυρου (Spermophilus citellus Linnaeus, 1766) στην Ελλάδα. 13/4/2018 Γιουλάτος Διονύσιος Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Αστάρας Χρήστος
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους μετά από εφαρμογή βιοτεχνολογικά επεξεργασμένων γεωργικών αποβλήτων 13/4/2018 Παπαθεοδώρου Ευφημία Αργυροπούλου Μαρία, Καταπόδης Πέτρος
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διερεύνηση της επίδρασης βιοδραστικών ενώσεων από στελέχη κυανοβακτηρίων σε φυτικά κύτταρα 19/3/2018 Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος Γκέλης Σπυρίδων, Αδαμάκης Ιωάννης
ΨΑΡΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ Εκτίμηση των επιπτώσεων των οδικών δικτύων στην καφέ αρκούδα (Ursus arctos) και επιλογή αντισταθμιστικών μέτρων 19/3/2018 Σγαρδέλης Στέφανος Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Κατή Βασιλική
ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δομή και δυναμική δικτύων αλληλεπίδρασης φυτών επικονιαστών και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν 19/3/2018 Καλλιμάνης Αθανάσιος Σγαρδέλης Στέφανος, Πετανίδου Θεοδώρα
ΠΑΝΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χαρακτηρισμός στελεχών κυανοβακτηρίων και διερεύνηση παραγόμενων βιοδραστικών ουσιών 19/3/2018 Γκέλης Σπυρίδων Χισκιά Αναστασία, David Fewer
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  Εντερική μικροχλωρίδα και προβιοτικοί μικροογρανισμοί στο εδώδιμο χερσαίο σαλιγκάρι Cornu aspersum 9/11/2017 Γιάγκου Μηνάς Αρσενάκης Μηνάς, Στάικου Αλεξάνδρα
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ In vivo και ex vivo γονιδιακή θεραπεία της θαλασσαιμίας με χρήση ενός αδενο-ιικού φορέα γ-σφαιρίνης 14/7/2017 Κουβάτση Αναστασία Γιάγκου Μηνάς, Γιαννακάκη Ευαγγελία
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ανάπτυξη εργαλείων βιοπληροφορικής για τη διάγνωση της κληρονομικής προδιάθεσης στον καρκίνο 1/6/2017 Δροσοπούλου Ελένη Κωνσταντοπουλου Ειρήνη, Σκούρας Ζαχαρίας
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜ Ο ρόλος του γονιδίου Cyld στη διαφοροποίηση και λειτουργία μακροφάγων κυττάρων 1/6/2017 Κοντογιάννης Δημήτριος Ντάφου Δήμητρα, Μόσιαλος Γεώργιος
ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βιογεωγραφία διατήρησης των ψαριών των ποταμών της Ανατολικής Μεσογείου: Συμβολή στα πρότυπα χωρικής κατανομίς των ιχθυοκοινοτήτων 30/3/2017 Μπόμπορη Δήμητρα Καλλιμάνης Αθανάσιος, Ζόγκαρης Σταμάτιος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χρήσεις και εφαρμογές δεδομένων αλληλούχισης επόμενης γενεάς σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης εκτρεφόμενων ιχθύων 19/1/2017 Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Χατζηπλής Δημήτριος, Τσιγγενόπουλος Κωνσταντίνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΝΗ Πρότυπα α, β και γ ποικιλότητας χερσαίων σπονδυλωτών σε ηπειρωτική κλίμακα 24/11/2016 Σγαρδέλης Στέφανος Καλλιμάνης Αθανάσιος, Γιουλάτος Διονύσιος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Προσδιορισμός αναστολέων αντλιών εκροής και βακτηριακής σύζευξης 24/11/2016 Σιβροπούλου Αφροδίτη Αρσενάκης Μηνάς, Γιάγκου Μηνάς
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ «Χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών και υδροακουστικής για την παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων» 10/11/2016 Μπόμπορη Δήμητρα Ing. Jaroslava Frouzova, Μουρατίδης Αντώνιος
ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ Μικροχλωρίδα του εδώδιμου χερσαίου σαλιγκαριού Cornu aspersum και ενίσχυση του αμυντικού του συστήματος 30/6/2016 Γιάγκου Μηνάς Στάικου Αλεξάνδρα, Τουράκη Μαρία
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Προκλινική αξιολόγηση νέων ανθρώπινων μονωτών χρωματίνης ενσωματωμένων σε λεντιϊκούς φορείς για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της γονιδιακής θεραπείας 30/6/2016 Γιάγκου Μηνάς Κουβάτση Αναστασία, Γιάννάκη Ευαγγελία
ΓΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στην ομοιόσταση των λιπιδίων 23/6/2016 Μόσιαλος Γεώργιος Λάζου Αντιγόνη, Ντάφου Δήμητρα
ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΣ Διατροφικές προκλήσεις και μικροβίωμα πεπτικού συστήματος σε εκτρεφόμενους υδρόβιους οργανισμούς 14/6/2016 Αντωνοπούλου Ευθυμία Κορμάς Κωνσταντίνος, Μεντέ Ελένη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Συμβιωτικές σχέσεις σπόγγων και κυανοβακτηρίων στο Βόρειο Αιγαίο 14/6/2016 Γκέλης Σπυρίδων Βουλτσιάδου Ελένη, David Fewer
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Διερεύνηση της βιολογικής δυναμικής της σίτισης εκτρεφόμενων υδρόβιων ζωικών οργανισμών με εντομοάλευρα 14/6/2016 Αντωνοπούλου Ευθυμία Μεντέ Ελένη, Χατζηφώτης Σταύρος
ΚΟΤΖΙΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ In vitro και in vivo χαρακτηρισμός της αντιμικροβιακής και κυτταροτοξικής δράσης φυσικών και συνθετικών παραγόντων με νέους βακτηριακούς στόχους 14/6/2016 Σιβροπούλου Αφροδίτη Αρσενάκης Μηνάς, Γιάγκου Μηνάς
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ Λειτουργικά χαρακτηριστικά και χωρικά πρότυπα εξάπλωσης εισβολικών / ξενικών ειδών σε χερσαία οικοσυστήματα 14/6/2016 Καλλιμάνης Αθανάσιος Σγαρδέλης Στέφανος, Μαζάρης Αντώνιος
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ανοσογενετική ανάλυση μεγάλης κλίμακας και μοριακός χαρακτηρισμός των Τ λεμφοκυττάρων σε διαφορετικής πρόγνωσης ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία 14/6/2016 Κουβάτση Αναστασία Γιάγκου Μηνάς, Χατζηδημητρίου Αναστασία
ΜΕΝΤΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ In situ και ex situ διατήρηση και εμπορία των ενδημικών φυτικών πόρων νησιών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου 2/6/2016 Βώκου Δέσποινα Καλλιμάνης Αθανάσιος, Μαλούπα Ελένη
ΜΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ταυτοποίηση και αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο 2/6/2016 Ντάφου Δήμητρα Μόσιαλος Γεώργιος, Αργυρίου Αναγνώστης
ΚΟΜΗΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μελέτη των οικολογικών απαιτήσεων του κρισίμως κινδυνεύοντος Βαλκανικού λύγκα (Lynx lynx balcanicus) στην Ελλάδα 19/5/2016 Γιουλάτος Διονύσιος Καλλιμάνης Αθανάσιος, Αστάρας Χρήστος
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πικοιλότητα απορριπτόμενων ασπονδύλων και δομή βενθικών βιοκοινοτήτων στα κυριότερα αλιευτικά πεδία των ελληνικών θαλασσών 10/3/2016 Βουλτσιάδου Ελένη Ζανέτου Αργυρώ, Καλλιανιώτης Αργύρης
ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Συγκριτική γονιδιωματική ανάλυση αλόφιλων οργανισμών 10/3/2016 Καππάς Ηλίας Ουζούνης Χρήστος, Αμπατζόπουλος Θεόδωρος
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με αντiγονο-ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα έναντι παθογόνων και καρκίνου 18/2/2016 Γιάγκου Μηνάς Μόσιαλος Γεώργιος, Γιάννάκη Ευαγγελία
ΜΗΝΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών μεθόδων στη γενετική ταυτοποίηση ειδών και τροφίμων ζωικής παραγωγής 18/2/2016 Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Τσίκληρας Αθανάσιος, Δροσοπούλου Ελένη
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ Προστασία και διατήρηση λιμναίων οικοσυστημάτων υπό το πρίσμα των αλλαγών χρήσεων γης και της κλιματικής αλλαγής 18/2/2016 Μαζάρης Αντώνιος Μουστάκα Μαρία, Καλλιμάνης Αθανάσιος
ΜΠΑΜΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ Διερεύνηση πρωτεϊνικών δομών που μπορούν να προσφέρουν στην εξειδικευμένη διάγνωση μόλυνσης μικρών μηρυκαστικών από στελέχη Brucella melitensis 18/2/2016 Παπαδόπουλος Αθανάσιος Αικατερινιάδου Λουκία, Μπουκουβάλα Ευριδίκη
ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ Βιονομία των βενθικών τρηματοφόρων στο Θερμαϊκό Κόλπο 18/2/2016 Χιντήρογλου Χαρίτων-Σαρλ Βουλτσιάδου Ελένη, Τσουκαλά Ευαγγελία
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ Μελέτη του βιολογικού κύκλου, των φυσιολογικών προσαρμογών και της γενετικής δομής πληθυσμών του χερσαίου σαλιγκαριού cattania trizona olympica 16/12/2015 Στάικου Αλεξάνδρα Μιχαηλίδης Βασίλειος, Εξαδάκτυλος Αθανάσιος
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιλεκτικότητα διχτυών στο Βόρειο Αιγαίο 15/10/2015 Τσίκληρας Αθανάσιος Στεργίου Κωνσταντίνος, Αργύρης Καλλιανιώτης
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παραγόντες που ελέγχουν την οργάνωση των εδαφικών βιοκοινοτήτων 16/9/2015 Παπαθεοδώρου Ευφημία Αργυροπούλου Μαρία, Καλλιμάνης Αθανάσιος
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρότυπα γεωγραφικής κατανομής της ποικιλότητας αρωματικών φυτών 25/6/2015 Κοκκίνη - Γκουζκούνη Στυλιανή Λαναράς Θωμάς, Σγαρδέλης Στέφανος
ΛΙΟΥΛΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Διερεύνηση του ρόλου της Perilipin 1 (PLIN1) στον λιπιδιακό μεταβολισμό του ηπατοκαρκινώματος 25/6/2015 Ντάφου Δήμητρα Μόσιαλος Γεώργιος, Χατζοπούλου - Κλαδαρά Μαργαρίτα
ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Χωροχρονική κατανομή και πρόβλεψη των απορρίψεων από το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού στη Μεσόγειο 25/6/2015 Στεργίου Κωνσταντίνος Τσίκληρας Αθανάσιος, Μαριάννα Γιαννουλάκη
ΛΑΪΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Διερεύνηση σηματοδοτικών μηχανισμών στη χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία 26/3/2015 Κουβάτση Αναστασία Μόσιαλος Γεώργιος, Σταματόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εφαρμογή καινοτόμου μεθόδου εκτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες 6/3/2015 Γκάνιας Κωνσταντίνος Μπάτζιος Χρήστος, , Μιχαηλίδης Βασίλειος
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ An investigation of quiet areas of England 6/3/2015 Παντής Ιωάννης Σγαρδέλης Στέφανος, Ιωσήφ Τζανόπουλος
ΜΥΛΩΝΑ ΖΩΗ Αποκρίσεις των θαλάσσιων αγγειόσπερμων Halophila stipulacea και Cymodocea nodosa στην έκθεση σε νανοσωματίδια αργύρου και διοξειδίου του τιτανίου 13/11/2014 Μαλέα Παρασκευή Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος, Κερβερίδης Θεόδωρος
ΤΣΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ Πολύπλευρη διερεύνηση της αιτιολογίας της χρόνιας συστημικής κοκκιωμάτωσης και της χρόνιας ελκωτικής δερμοπάθειας του κρανιού Argyrosomus regius 26/6/2014 Αντωνοπούλου Ευθυμία Έλενα Μεντέ, Παντελής Καθάριος
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Πρότυπα βιοποικιλότητας και Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) στην Ανατολική Μεσόγειο 7/5/2014 Χιντήρογλου Χαρίτων-Σαρλ Βουλτσιάδου Ελένη, Δημήτριος Βαφείδης
ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Διερεύνηση καρδιοπροστατευτικών μηχανισμών σε ζωικό πρότυπο καρδιακής ανεπάρκειας 7/5/2014 Λάζου Αντιγόνη Χατζοπούλου - Κλαδαρά Μαργαρίτα, Καπετανάκη Γιασεμή
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Ρόλο των επιδιορθωτικών μηχανισμών και της επιγενετικής στη διατήρηση της γενωμικής ακεραιότητας 20/3/2014 Χατζοπούλου - Κλαδαρά Μαργαρίτα Μόσιαλος Γεώργιος, Μαρία Φουστέρη
ΜΙΓΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Οικολογία και πληθυσμιακή κατάσταση της αγριόγατας (Felis silvestris Schreber, 1977) στη Βόρεια Ελλάδα 21/11/2013 Γιουλάτος Διονύσιος Πουλακάκης Νικόλαος, Σφουγγάρης Αθανάσιος
ΖΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μελέτη του ρόλου των Wnt-ρυθμιζόμενων long-non coding RNAs στην ομοιόσταση και στον καρκίνο του εντέρου 31/10/2013 Χατζοπούλου - Κλαδαρά Μαργαρίτα Μόσιαλος Γεώργιος, Παντελής Χατζής
ΜΠΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ατμοσφαιρική κυκλοφορία σωματιδίων βιολογικής προέλευσης: αφθονία, προέλευση, χωροχρονικές μεταβολές 14/10/2013 Βώκου Δέσποινα Τσιριπίδης Ιωάννης, John Halley
ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Θαλάσσια θηλαστικά και αλιευτική δραστηριότητα στο Βόρειο Αιγαίο: χαρτογράφηση και αναλύση συγκρούσεων 14/10/2013 Τσίκληρας Αθανάσιος Κουρτάκης Εμμανουήλ, Graham Pierce
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Στρατηγικές ζωής των ψαριών της Μεσογείου 11/7/2013 Στεργίου Κωνσταντίνος Μαχιάς Αθανάσιος,Τσίκληρας Αθανάσιος
ΛΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗ Βιολογική δράση ριβονουκλεοπρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων ως προς τον καθορισμό των αντιδράσεων της φυσικής ανοσίας στο πλαίσιο φυσιολογικών και παθολογικών φλεγμονωδών απαντήσεων 29/11/2012 Κοντογιάννης Δημήτριος Μόσιαλος Γεώργιος, Χατζοπούλου - Κλαδαρά Μαργαρίτα
ΚΑΡΜΕΖΗ ΜΑΡΙΑ Επίδραση της εισβολής αλλόχθονων χωροκατακτητικών φυτών στη δομή και λειτουργία του εδαφικού συστήματος 29/11/2012 Αργυροπούλου Μαρία Στάμου Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Ευφημία
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ρόλος της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης CYLD στην ομοιόσταση του εντερικού επιθήλιου 2/7/2010 Μόσιαλος Γεώργιος Χατζοπούλου - Κλαδαρά Μαργαρίτα, Αρσενάκης Μηνάς
ΚΑΛΥΒΑ ΣΟΦΙΑ Εκτίμηση της έντασης της φυλοεπιλογής στο χερσαίο σαλιγκάρι Cornu aspersum 5/2/2009 Στάικου Αλεξάνδρα Αμπατζόπουλος Θεόδωρος,Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιπτώσεις των πλωτών λιμενικών έργων  - αλιευτικών καταφυγίων στη χωροκατανομή της βιοποικιλότητας 13/12/2007 Χιντήρογλου Χαρίτων-Σαρλ Βουλτσιάδου Ελένη, Κρεστενίτης Ιωάννης
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δυναμική θεμελιωδών πληθυσμών και κοινοτήτων του υποπαραλιακού κινητού υποστρώματος στο Θερμαϊκό Κόλπο 13/12/2007 Χιντήρογλου Χαρίτων-Σαρλ Βουλτσιάδου Ελένη, Τζόν Μάξγουλελ Χάλεϋ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Φυτοκοινωνιολογική-οικολογική μελέτη της παρόχθιας δασικής βλάστησης του ποταμού Νέστου 4/6/2007 Καραγιαννακίδου - Ιατροπούλου Βασιλική Τσιριπίδης Ιωάννης, Αλιφραγκής Δημήτριος
ΣΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ Βιοχημική και μορφολογική μελέτη της επίδρασης των ναρκωτικών ουσιών σε συστατικά του αιμοποιητικού συστήματος 4/6/2007 Θωμόπουλος Γεώργιος Αρσενάκης Μηνάς, Ψαρούλης Δημήτριος
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ταυτοποίηση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών που καταστέλλουν τη βιωσιμότητα των μετασχηματισμένων από τον ιό EBV Β λεμφοκυττάρων 4/5/2006 Μόσιαλος Γεώργιος Χατζοπούλου - Κλαδαρά Μαργαρίτα, Αρσενάκης Μηνάς
ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μοριακή ταυτοποίηση  ελάχιστης υπολειμματικής νόσου σε ασθενείς με κακοήθη λεμφουπερπλαστικά νοσήματα 9/3/2006 Σκούρας Ζαχαρίας Γιάγκου Μηνάς, Κουβάτση Αναστασία
ΑΣΦΗ ΜΑΡΙΑ Φωτοσυνθετικές και μεταβολικές αποκρίσεις κηπευτικών ειδών σε υγρά απόβλητα ελαιουργίας 11/10/2005 Μουστάκας Μιχαήλ Καρατάσιου Μαρία, Ουζουνίδου Γεωργία
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Μηχανισμοί ελέγχου της κινητικότητας του πεπτικού σωλήνα των εντόμων 17/6/2004 Θεοφιλίδης Γεώργιος Καλογιάννη - Δημητριάδη Μάρθα, Στάικου Αλεξάνδρα

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.