Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 8476 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Υποβλήθηκε
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΟΥΡΛΙΑ. (Υποβλήθηκε).  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ.
Γεώργιος-Ραφαήλ, Σ. (Υποβλήθηκε).  Ανίχνευση ολικών αφλατοξινών σε δείγματα τροφίμων με μοριακές και ανοσολογικές μεθόδους..
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ, ΜΠΑΤΖΙΟΥ. (Υποβλήθηκε).  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ Μ0 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ .
Μαρία, Τ. (Υποβλήθηκε).  Διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με κυτταρογενετικέςκαι μοριακές μεθόδους.
Παγγέα, Δ. (Υποβλήθηκε).  Επεξεργασία ιστολογικών και κυτταρολογικών παρασκευασμάτων.
Μαρία, Ζ. (Υποβλήθηκε).   Η κινάση αναπλαστικού λεμφώματος ALK στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. .
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΑΜΑΡΑ. (Υποβλήθηκε).  ΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.
Σοφία, Τ. (Υποβλήθηκε).  Λοιμώξεις Σπέρματος.
Αλεξία, Γ. Μαρία (Υποβλήθηκε).  Μεταλλαξιγένεση και παραγωγή ελλειμματικών στο καρβοξυ-τελικό άκρο μορφών της ανθρώπινης απολιποπρωτεΐνης Ε.
Ερμιόνη-Μακεδονία, Α. (Υποβλήθηκε).  Μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων:Ανίχνευση Salmonella spp. σε τρόφιμα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΟΥΡΛΙΑ. (Υποβλήθηκε).  Μοριακή και κυτταρογενετική ανάλυση στην ανίχνευση χρωμοσωμικών και γονιδιακών διαταραχών.