Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 8468 results:
[ Συντάκτης(Desc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
, & Lazaridou-Dimitriadou M.. (1988).  Relative growth and secondary production of the amphipod Gammarus aequicauda (Martynov, Aegean Sea).. Cahiers de Biologie Marine. 29, 493-495.
, & Stamou G.P.. (1987).  About a new species of oribatid mites from the Holomon forest, Greece: Achipteria holomonensis n.sp. (Acarina, Oribatida).. Acarologia. 28, 91-95.
, Malea P.., & Kevrekidis T. (2007).  Iron, Zn, Cu, Pb, and Cd contamination in the coastal section of the Evros River Delta (Northern Aegean Sea).. 38th CIESM Congress Proceedings, Istanbul....
, Daoulas C.., & Economidis P.S.. (1991).  Observations on the biology of Leuciscus 'svallize' in the Kremasta reservoir (Greece).. Hydrobiologia. 213, 99-111.
, Αυγουστίνος Α., Κακάνη Ε., Δροσοπούλου Ε., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., & Ματθιόπουλος Κ. (2009).  Εφαρμογές EST δεικτών στη γονιδιωματική ανάλυση του δάκου της ελιάς. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Εντομολογικού.... Αλεξανδρούπολη, 187 - 187.
, Πετρίκη Ο., & Μπόμπορη Δ. Χ. (2012).  Παράγοντες που επηρεάζουν τις ιχθυοκοινότητες στην παρόχθια ζώνη της λίμνης της Καστοριάς.. 62 - 63.
, Lazaridou T.., & Argyropoulou M.D. (2003).  Promoting integrated management in the Strymonikos Coastal Zone (Greece): A Step by Step Process.. Coastal Management. 31(2), 195-200.
, & Loumbourdis N.S.. (2001).  Exposure of Rana ridibunda to lead II. The impact of lead in various parameters of liver metabolism.. Journal of Applied Toxicology. 21, 269-274.
, & Chapman V.. (1967).  Chromosomal interchanges and the phylogeny of wheat.. Heredity. 22, 233-248.
, & Lavrentiades G.. (1988).  Notes on the Vegetation and Soil Profiles near Polygyros (Chalkidiki Peninsula, Northern Greece).. Israel Journal of Botany. 37, 19-47.
, & Saravacos C.D.. (1962).  Lethal doses of gamma radiation of some fruit spoilage microorganisms.. Food Irradiation. 3, A6-9.
, & Γκούτνερ Β. (2006).  Η δίαιτα του Κορμοράνου (Phalacrocorax carbo) κατά την αναπαραγωγή στις λίμνες Κερκίνη και Πρέσπα. «Αειφορική διαχείριση ιχθυοτρόφων.... Θεσ/νίκη,
, & Lavrentiades G.. (1987).  On the vegetation of a typical Xerorthent soil of Polygyros area (SE of Thessaloniki).. Feddes Repertorium. 98(3-4), 253-264.
, Πετρίκη Ο., & Μπόμπορη Δ. Χ. (2012).  Παράγοντες που επηρεάζουν τις ιχθυοκοινότητες στην παρόχθια ζώνη της λίμνης της Καστοριάς.. 62 - 63.
, , , & (1986).  Applications of Genetic-Engineering of Herpes-Simplex Virus Genomes. (, , , & , Ed.).Clin.Chem.. 32, http://tichklikkxfj.com/.
, Kevrekidis T., & Malea P.. (2007).  Lead concentrations in water, sediments and biota from a Mediterranean coastal lagoon.. 38th CIESM Congress Proceedings, Istanbul....