Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 8468 results:
Συντάκτης [ Τίτλος(Desc)] Τύπος Έτος
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1
Sivropoulou, A. (2005).  The 140 kDa δ-endotoxin of the Bacillus thuringiensis strain 1.1. Bacterial Toxins for Insect Control. Nitra, Slovakia, 23 - 23.
Economidis, P.S.. (1994).  16o Πανελλήνιο Συνέδριο της Eλληνικής Eταιρείας Bιολογικών Eπιστημών. Πρακτικά 16oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της.... Βόλος, 4 - 6.
A
Eleftheriou, E.P., Baskin T.I., & Hepler P.K.. (2005).  Aberrant cell plate formation in the Arabidopsis thaliana microtubule organization 1 mutant. Plant and Cell Physiology. 46, 671-675.
Panteris, E., & Adamakis I.. D. (2012).  Aberrant microtubule organization in dividing root cells of p60-katanin mutants. Plant signaling & behavior. 7, 16-18.
Eleftheriou, E. P., Michalopoulou V. A., & Adamakis I-D. S. (2015).  Aberration of mitosis by hexavalent chromium in some Fabaceae members is mediated by species-specific microtubule disruption. Environmental Science and Pollution Research. 22(10), 7590 - 7599.
Stoumboudi, M.. T., Abraham M., Villwock W., & Economidis P.S.. (1991).  Abnormal Gametogenesis in a Natural Cyprinid Hybrid. 7th International Ichthyology Congress. The Hague, Netherlands,
Eleftheriou, E.P. (1994).  Abnormal structure of protophloem sieve-element cell wall in colchicine-treated roots of Triticum aestivum L.. Planta. 193, 266-274.
, & Stamou G.P.. (1987).  About a new species of oribatid mites from the Holomon forest, Greece: Achipteria holomonensis n.sp. (Acarina, Oribatida).. Acarologia. 28, 91-95.
Hatzopoulos, P.., Fong F.., & Sung Z.. R. (1990).  Abscisic acid regulation of DC8, a carrot embryonic gene. Plant Physiology. 94, 690-695.
Sawidis, T., Quader H., Bopp M.., & Schnepf E.. (1991).  Absence and presence of the preprophase band of microtubules in moss protonemata: A clue to understand its formation?. Protoplasma. 163, 156-161.
Chintiroglou, C.., Papaconstantinou C.., Argyropoulou M.D., Youlatos D., & Vafidis D.. (2002).  Abstracts of the 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions..
Yadav, R.K.P., Papatheodorou E.M., Karamanoli K., Constantinidou H.. I. A., & Vokou D.. (2008).  Abundance and diversity of the phyllosphere bacterial communities of Mediterranean perennial plants that differ in leaf chemistry. Chemoecology. 18, 217-226.
Dolapsakis, N.P., Tafas T., Abatzopoulos T.J., Ziller S., & Economou-Amilli A.. (2005).  Abundance and growth response of microalgae at Megalon Embolon solar saltworks in northern Greece: An aquaculture prospect. Journal of Applied Phycology. 17, 39-49.
Kazantzidis, S.., & Goutner V. (2008).  Abundance and habitat use by herons (ardeidae) in the Axios Delta, northern Greece. Journal of Biological Research. 10, 129-138.
Kevrekidis, K., & Antoniadou C. (2018).  Abundance and population structure of the blue crab Callinectes sapidus (Decapoda, Portunidae) in Thermaikos Gulf (Methoni Bay), northern Aegean SeaAbstract. Crustaceana. 91(6), 641 - 657.
Pirini, C., Karagiannakidou V., & Charitonidis S. (2011).  Abundance, diversity and distribution of macrophyte communities in neighboring lakes of different trophic states and morphology in north-central Greece. Archives of Biological Sciences. 63(3), 763 - 774.
Pirini, C.. B., Karagiannakidou V.., & Charitonidis S.. (2011).  Abundance, diversity, and distribution of macrophyte communities in neighboring lakes of different trophic state and morphology in North-Central Greece. Archives of Biological Sciences. 63, 763-774.
Panteris, E., Adamakis I.-D.S., & Tzioutziou N.A.. (2009).  Abundance of actin filaments in the preprophase band and mitotic spindle of brick1 Zea mays mutant. Protoplasma. 236, 103-106.