Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 51 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Gkelis, S.  [Clear All Filters]
2020
Konstantinou, Mavrogonatou, Zervou, Giannogonas, & Gkelis S. (2020).  Bioprospecting Sponge-Associated Marine Cyanobacteria to Produce Bioactive Compounds. Toxins. 12(2), 73.
Ferreira, A., Reis A., Vidovic S., Vladic J., Gkelis S., Melkonyan L., et al. (2020).  Combining Microalgae-Based Wastewater Treatment with Biofuel and Bio-Based Production in the Frame of a Biorefinery. (Hallmann, A., & Rampelotto P. H., Ed.). 319 - 369.
Pappas, D.., Gkelis S., & Panteris E. (2020).  The effects of microcystin-LR in Oryza sativa root cells: F-actin as a new target of cyanobacterial toxicity. Plant Biology.
Zervou, S. – Kiriak, Gkelis S., Kaloudis T., Hiskia A., & Mazur-Marzec H. (2020).  New microginins from cyanobacteria of Greek freshwaters. Chemosphere. 125961.
Konstantinou, D., Kakakiou R. V., Panteris E., Voultsiadou E., & Gkelis S. (2020).  Photosynthetic Sponge‐associated Eukaryotes in the Aegean Sea: A Culture‐dependent Approach. Journal of Eukaryotic Microbiology.
Konstantinou, D., Voultsiadou E., Panteris E., & Gkelis S. (2020).  Revealing new sponge-associated cyanobacterial diversity: Novel genera and species. Molecular Phylogenetics and Evolution. 106991.
Vergou, Y., Touraki M., Paraskevopoulou A., Triantis T. M., Hiskia A., & Gkelis S. (2020).  β-Ν-Methylamino-L-alanine interferes with nitrogen assimilation in the cyanobacterium, non-BMAA producer, Synechococcus sp. TAU-MAC 0499. Toxicon. 185, 147 - 155.