Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 81 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Ν. Κρίγκας  [Clear All Filters]
2012
Βώκου, Δ., Δάμιαλης Α., Halley J.M., Βενετίου Ε., Μαυρομμάτης Θ., Κρίγκας Ν.., et al. (2012).  Αλλεργιογόνοι γυρεόκοκκοι στη Θεσσαλονίκη: Ατμοσφαιρικό φορτίο, φαινολογικοί χαρακτήρες, διαχρονικές τάσεις και παγκόσμια αλλαγή. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογ. 73 - 74.
Μπάντη, Α., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2012).  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας .... 4 - 4.
Μπάντη, Α., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2012).  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές». 4 - 4.
Μπάντη, Α., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2012).  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. (Αριανούτσου, Μ., & Δημητρακόπουλος Π., Ed.).6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας,.... Αθήνα, 271 - 271.
Μπάντη, Α., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2012).  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. (Αριανούτσου, Μ., & Δημητρακόπουλος Π., Ed.).6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα, 271 - 271.
2011
Μαλούπα, Ε., Κρίγκας Ν.., Καρύδας Α., & Παπαναστάση Κ. (2011).  Ex situ διατήρηση αυτοφυών ειδών της Ελληνικής χλωρίδας στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Τόμος Περιλήψεων 4ου Περιβαλλοντικού.... 18 - 18.
Μεντέλη, Β., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2011).  Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των ενδημικών φυτών της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε;. Τόμος Περιλήψεων του 33ου Πανελλήνιου.... Έδεσσα, 194 - 194.
Μεντέλη, Β., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2011).  Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των ενδημικών φυτών της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε;. Τόμος Περιλήψεων του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα, 194 - 194.
Μεντέλη, Β., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2011).  Εκτός τόπου διατήρηση της ενδημική φυτοποικιλότητας της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε;. Ημερίδα , διαγωνισμός αναρτημένων.... 4 - 4.
Μεντέλη, Β., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2011).  Εκτός τόπου διατήρηση της ενδημική φυτοποικιλότητας της Ελλάδας: Πού βρισκόμαστε;. Ημερίδα , διαγωνισμός αναρτημένων ανακοινώσεων: Βιοποικιλότητα: 20 Χρόνια μετά το RIO. 4 - 4.
Κρίγκας, Ν.., & Κατσούλης Γ. (2011).  Η εισβολή του Solanum elaeagnifolium στην Ελλάδα: Αποτύπωση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου.... 103 - 103.
Κρίγκας, Ν.., & Κατσούλης Γ. (2011).  Η εισβολή του Solanum elaeagnifolium στην Ελλάδα: Αποτύπωση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. 103 - 103.
Μπάντη, Α., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2011).  Κίνδυνοι και απειλές των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου.... 135 - 135.
Μπάντη, Α., Κρίγκας Ν.., & Βώκου Δ. (2011).  Κίνδυνοι και απειλές των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. 135 - 135.