Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 46 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is I Kappas  [Clear All Filters]
2011
Siarkou, V. I., Stamatakis A., Kappas I., Hadweh P., & Laroucau K. (2011).  Evolutionary Relationships among Chlamydophila abortus Variant Strains Inferred by rRNA Secondary Structure-Based Phylogeny. Plos OnePLOS ONE. 6, e19813-e19813.
Vittas, S.., Drosopoulou E., Kappas I., Pantzartzi C.N., & Scouras Z.G.. (2011).  The mitochondrial genome of the European catfish Silurus glanis (Siluriformes, Siluridae). Journal of Biological Research. 15, 25-35.
Kappas, I., Baxevanis A.D.., & Abatzopoulos T.J. (2011).  Phylogeographic patterns in Artemia: a model organism for hypersaline crustaceans. (Schubart, C.., Held C.., & Koenemann S.., Ed.).Phylogeography and Population Genetics in Crustacea. 19, 231-253.
Maniatsi, S., Baxevanis A.D.., Kappas I., Deligiannidis P., Triantafyllidis A., Papakostas S., et al. (2011).  Is polyploidy a persevering accident or an adaptive evolutionary pattern? The case of the brine shrimp Artemia. Molecular phylogenetics and evolutionMolecular Phylogenetics and Evolution. 58, 353-364.
Baxevanis, A.D.., Jellison R. S., Staggos S., Maniatsi S., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2011).  Preliminary results on genetic characterization of Artemia from Mono Lake (USA). 11th International Conference on Salt.... Miramar, Mar Chiquita, Cordoba, Argentina, 28 - 28.
Kappas, I., Katsarou A., Maniatsi S., Papakostas S., Timms B. T., & Abatzopoulos T.J. (2011).  Preliminary results on Parartemia diversification in Australia. 11th International Conference on Salt.... Miramar, Mar Chiquita, Cordoba, Argentina, 41 - 41.