Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 30 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is A.D. Baxevanis  [Clear All Filters]
2009
Triantafyllidis, A., Kappas I., Baxevanis A.D.., Papakostas S., Maniatsi S., Vasileiadou K., et al. (2009).  Characterization and molecular phylogenetics of aquatic organisms. ELIXIR-HSCBB Meeting. NHRF, Athens,
Imsiridou, A., Triantafyllidis A., Baxevanis A.D.., & Triantaphyllidis C. (2009).  Genetic characterization of common carp (Cyprinus carpio) populations from Greece using mitochondrial DNA sequences. Biologia. 64, 781-785.
Maniatsi, S., Baxevanis A.D.., Papakostas S., Aladin N. V., & Abatzopoulos T.J. (2009).  Genetic identification of Aral Artemia populations. International Conference Aral: Past,...–.... St. Petersburg, Russia, 45 - 46.
Maniatsi, S., Baxevanis A.D.., & Abatzopoulos T.J. (2009).  The intron 2 of p26 gene: A novel genetic marker for discriminating the two most commercially important Artemia franciscana subspecies. Journal of Biological Research. 11, 73-82.
Kappas, I., Baxevanis A.D.., Maniatsi S., & Abatzopoulos T.J. (2009).  Porous genomes and species integrity in the branchiopod Artemia. Molecular phylogenetics and evolutionMolecular Phylogenetics and Evolution. 52, 192-204.
Abatzopoulos, T.J., Amat F., Baxevanis A.D.., Belmonte G., Hontoria F., Maniatsi S., et al. (2009).  Updating geographic distribution of artemia urmiana GÜNTHER, 1890 (Branchiopoda: Anostraca) in Europe: An integrated and interdisciplinary approach. International Review of Hydrobiology. 94, 560-579.
2008
Maniatsi, S., Baxevanis A.D.., Vasileiadou K., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2008).  A population-specific marker within the superspecies Artemia franciscana. 10th International Conference on Salt Lake Research, Salt Lake City. 257 - 257.