Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 32 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Damialis, A  [Clear All Filters]
2012
Charalampopoulos, A., Damialis A., Leontidou K., Symeonidou A., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Airborne pollen along an elevation gradient. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
Ziello, C.., Sparks T.. H., Estrella N.., Belmonte J.., Bergmann K.. C., Bucher E.., et al. (2012).  Changes to airborne pollen counts across europe. PLoS ONEPLOS ONE. 7,
Damialis, A., Mezarli C., Venetiou E., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Increasing long-term trends in airborne pollen concentrations: an underestimated trigger to allergy?. Krakow,
Damialis, A., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Long-term trends in airborne fungal-spore concentrations in Thessaloniki, Greece.. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
Damialis, A., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Long-term trends in airborne fungal-spore concentrations in Thessaloniki, Greece.. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
Damialis, A., Halley J.M., Mezarli C., Venetiou E., Gioulekas D., & Vokou D.. (2012).  Long-term trends in the concentration of aeroallergens: more pollen grains, less fungal spores?. Proceedings, 13th International.... Tokyo,
Halley, J.M., Damialis A., & Vokou D.. (2012).  Statistics of fungal-spore concentrations: a comparison with pollen for Thessaloniki, Greece. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
2010
Makra, L.., Santa T.., Matyasovszky I.., Damialis A., Karatzas K.., Bergmann K.. - C., et al. (2010).  Airborne pollen in three European cities: Detection of atmospheric circulation pathways by applying three-dimensional clustering of backward trajectories. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres. 115,
Damialis, A., Fotiou C.., Halley J.M., & Vokou D.. (2010).  Effects of environmental factors on pollen production in anemophilous woody species. Trees - Structure and Function. 25, 1-12.
Voukantsis, D.., Karatzas K.., Damialis A., & Vokou D.. (2010).  Forecasting Airborne Pollen Concentration of Poaceae (Grass) and Oleaceae (Olive), using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms, in Thessaloniki, Greece. 2010 INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON.... Barcelona, SPAIN,
Voukantsis, D.., Niska H.., Karatzas K.., Riga M.., Damialis A., & Vokou D.. (2010).  Forecasting daily pollen concentrations using data-driven modeling methods in Thessaloniki, Greece. Atmospheric Environment. 44, 5101-5111.
Vokou, D.., Damialis A., Albanidou V., Maraidoni A. M., Venetiou E., & Halley J.M. (2010).  Multi-resolution patterns and forecasts for atmospheric circulation of pollen from woody species in the area of Thessaloniki, Greece.. 9th International Congress on Aerobiology.... Buenos Aires, 70 - 71.
Damialis, A., Gioulekas D., Halley J.M., & Vokou D.. (2010).  Myths and facts on atmospheric circulation of allergenic pollen: diurnal, seasonal and yearly patterns.. 29th Congress of the European Academy of.... London, 424 - 424.