Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 48 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Halley, J.M  [Clear All Filters]
2012
Charalampopoulos, A., Damialis A., Leontidou K., Symeonidou A., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Airborne pollen along an elevation gradient. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
Vokou, D.., Vareli K.., Zarali E.., Karamanoli K., Constantinidou H.-I.A.., Monokrousos N., et al. (2012).  Exploring Biodiversity in the Bacterial Community of the Mediterranean Phyllosphere and its Relationship with Airborne Bacteria. Microbial ecologyMicrobial Ecology. 64, 714-724.
Damialis, A., Mezarli C., Venetiou E., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Increasing long-term trends in airborne pollen concentrations: an underestimated trigger to allergy?. Krakow,
Damialis, A., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Long-term trends in airborne fungal-spore concentrations in Thessaloniki, Greece.. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
Damialis, A., Halley J.M., & Vokou D.. (2012).  Long-term trends in airborne fungal-spore concentrations in Thessaloniki, Greece.. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
Damialis, A., Halley J.M., Mezarli C., Venetiou E., Gioulekas D., & Vokou D.. (2012).  Long-term trends in the concentration of aeroallergens: more pollen grains, less fungal spores?. Proceedings, 13th International.... Tokyo,
Halley, J.M., Damialis A., & Vokou D.. (2012).  Statistics of fungal-spore concentrations: a comparison with pollen for Thessaloniki, Greece. 5th European Symposium on Aerobiology. Krakow,
Βώκου, Δ., Δάμιαλης Α., Halley J.M., Βενετίου Ε., Μαυρομμάτης Θ., Κρίγκας Ν.., et al. (2012).  Αλλεργιογόνοι γυρεόκοκκοι στη Θεσσαλονίκη: Ατμοσφαιρικό φορτίο, φαινολογικοί χαρακτήρες, διαχρονικές τάσεις και παγκόσμια αλλαγή. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογ. 73 - 74.
Καραμάνη, Β., Μονοκρούσος Ν., Δάμιαλης Α., Βώκου Δ., & Halley J.M. (2012).  Ανεμομεταφερόμενοι γυρεόκοκκοι Pinaceae και Cupressaceae στην πόλη των Ιωαννίνων. Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΕΒΕ. Τρίκαλα, 86 - 86.
Καραμάνη, Β., Μονοκρούσος Ν., Δάμιαλης Α., Βώκου Δ., & Halley J.M. (2012).  Ανεμομεταφερόμενοι γυρεόκοκκοι Pinaceae και Cupressaceae στην πόλη των Ιωαννίνων. Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΕΒΕ. Τρίκαλα,
Καραμάνη, Β. Ε., Μονοκρούσος Ν., Δάμιαλης Α., Βώκου Δ., & Halley J.M. (2012).  Ανεμομεταφερόμενοι γυρεόκοκκοι Pinaceae και Cupressaceae στην πόλη των Ιωαννίνων.. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 86 - 86.
Δάμιαλης, Α., Μεζαρλή Χ., Βώκου Δ., & Halley J.M. (2012).  Βιοποικιλότητα μυκήτων στη Θεσσαλονίκης: πρότυπα κυκλοφορίας σπορίων στην ατμόσφαιρα. (Αριανούτσου, Μ., & Δημητρακόπουλος Π., Ed.).6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας,.... Αθήνα, 241 - 241.
Δάμιαλης, Α., Μεζαρλή Χ., Βώκου Δ., & Halley J.M. (2012).  Βιοποικιλότητα μυκήτων στη Θεσσαλονίκης: πρότυπα κυκλοφορίας σπορίων στην ατμόσφαιρα. (Αριανούτσου, Μ., & Δημητρακόπουλος Π., Ed.).6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα, 241 - 241.
Τζωρτζάκη, Α. Ε., Βώκου Δ., & Halley J.M. (2012).  Πρότυπα αφθονίας εκπροσώπων του γένους Campanula κατά μήκος της υψομετρικής τους κατανομής στους ορεινούς όγκους του Ολύμπου και του Φαλακρού. (Αριανούτσου, Μ., & Δημητρακόπουλος Π., Ed.).6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας,.... Αθήνα, 105 - 105.
Τζωρτζάκη, Α. Ε., Βώκου Δ., & Halley J.M. (2012).  Πρότυπα αφθονίας εκπροσώπων του γένους Campanula κατά μήκος της υψομετρικής τους κατανομής στους ορεινούς όγκους του Ολύμπου και του Φαλακρού. (Αριανούτσου, Μ., & Δημητρακόπουλος Π., Ed.).6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα, 105 - 105.