Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 29 results:
[ Συντάκτης(Desc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: Συντάκτης is Ελευθερίου, Ε Π  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ε
Ελευθερίου, Ε. Π. (2006).  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 3η έκδοση, 214 - 214.
Ελευθερίου, Ε. Π. (1993).  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. 80 - 80.
Ελευθερίου, Ε. Π. (2001).  ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. 156 - 156.
Ελευθερίου, Ε. Π. (2007).  ΒΟΤΑΝΙΚΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ. 560 - 560.
Ελευθερίου, Ε. Π. (1986).  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ, Μέρος Ι.. 139 - 139.
Ελευθερίου, Ε. Π. (2000).  Ανοσοκυτταροχημεία κολλοειδούς χρυσού.. (Ελευθερίου, Ε. Π., Κουζή-Κολιάκου Κ., Μάνθος Α. Κ., & Πολυχρονιάδης Ε. Κ., Ed.).Αρχές και Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. 137 - 156.
Ελευθερίου, Ε. Π. (2012).  Φυτικά κύτταρα. (Θάνος, Κ., Ed.).Φυσιολογία Φυτών. 5η Αμερικανική-1η Ελληνική έκδοση, 1 - 42.
Ελευθερίου, Ε. Π., Αδαμάκης Ι. Δ., Φάτσιου Μ., Μελισσά Π., & Παντερής Ε. (2011).  Χρώμιο: μη μου τους κυτταρικούς κύκλους τάραττε.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 64 - 65.
Ελευθερίου, Ε. Π., Baskin T.I., & Hepler P.K.. (2005).  Σχηματισμός άτυπης κυτταρικής πλάκας στο μετάλλαγμα MOR1 του Arabidopsis thaliana. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ιωάννινα,
Ελευθερίου, Ε. Π. (2001).  Η Βιολογία στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην Παραγωγική Διαδικασία. Στρογγυλή Τράπεζα με τους Προέδρους των Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας.... Κολλέγιο Αθηνών, Αθήνα,
Ελευθερίου, Ε. Π. (2000).  Τα "Περί Φυτών"του Θεοφράστου. 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της.... Πάτρα, 29 - 41.
Ελευθερίου, Ε. Π., Hilmer S., Läuchli A., Luttge U., Fischer-schliebs E., Ratajczak R., et al. (1999).  Ανοσοκυτταροχημικός εντοπισμός της V-PPάσης και V- ΑΤΡάσης σε καρκινικά κύτταρα του φυτού Ricinus communis μεταμορφωμένα από το Agrobacterium tumefaciens. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής.... Σύρος, 75 - 76.
Ελευθερίου, Ε. Π., Hilmer S., Läuchli A., Ratajczak R., Robinson D., & Ullrich C. (1998).  Ανοσοκυτταροχημικός εντοπισμός της V-H+-PPάσης και V-H+-ΑΤΡάσης σε καρκινώματα του Ricinus communis προκαλούμενα από το Agrobacterium tumefaciens. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της.... Αλεξανδρούπολη,
Ελευθερίου, Ε. Π. (1997).  Δηλητηριώδεις επιδράσεις αντικυτταροσκελετικών ζιζανιοκτόνων και τοξικών ουσιών στη λεπτή δομή φυτικών κυττάρων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής.... Ξάνθη,
Ελευθερίου, Ε. Π. (1996).  Φυτική βιοτεχνολογία και βελτίωση φυτών. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Κύπρος, 180 - 185.