Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 82 results:
Συντάκτης [ Τίτλος(Desc)] Τύπος Έτος
Filters: Συντάκτης is Ελευθερίου, Ε Π  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Α
Ελευθερίου, Ε. Π. (1986).  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ, Μέρος Ι.. 139 - 139.
Χαραλάμπους, Φ., Αδαμάκης Ι. Δ., Βλαχονάσιος Κ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2008).  Ανατομική και κυτταρολογική μελέτη της ρίζας του μεταλλάγματος ada2b του Arabidopsis thaliana. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: "Σύγχρονες Τάσεις.... Βόλος,
Χρυσάνθου, Ε., Ελευθερίου Ε. Π., & Σαββίδης Θ. (2005).  Ανατομική μελέτη των ρητινοφόρων αγωγών της κυπριακής τριμιθιάς (Pistacia terebinthus L.). 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ιωάννινα,
Ελευθερίου, Ε. Π. (2000).  Ανοσοκυτταροχημεία κολλοειδούς χρυσού.. (Ελευθερίου, Ε. Π., Κουζή-Κολιάκου Κ., Μάνθος Α. Κ., & Πολυχρονιάδης Ε. Κ., Ed.).Αρχές και Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. 137 - 156.
Ελευθερίου, Ε. Π. (2000).  Ανοσοκυτταροχημεία κολλοειδούς χρυσού.. (Ελευθερίου, Ε. Π., Κουζή-Κολιάκου Κ., Μάνθος Α. Κ., & Πολυχρονιάδης Ε. Κ., Ed.).Αρχές και Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. 137 - 156.
Ελευθερίου, Ε. Π., Hilmer S., Läuchli A., Luttge U., Fischer-schliebs E., Ratajczak R., et al. (1999).  Ανοσοκυτταροχημικός εντοπισμός της V-PPάσης και V- ΑΤΡάσης σε καρκινικά κύτταρα του φυτού Ricinus communis μεταμορφωμένα από το Agrobacterium tumefaciens. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής.... Σύρος, 75 - 76.
Ελευθερίου, Ε. Π., Hilmer S., Läuchli A., Ratajczak R., Robinson D., & Ullrich C. (1998).  Ανοσοκυτταροχημικός εντοπισμός της V-H+-PPάσης και V-H+-ΑΤΡάσης σε καρκινώματα του Ricinus communis προκαλούμενα από το Agrobacterium tumefaciens. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της.... Αλεξανδρούπολη,
Ελευθερίου, Ε. Π. (1993).  Ανώμαλη ανάπτυξη κυτταρικών τοιχωμάτων ηθμοστοιχείων πρωτοφλοιώματος στις ρίζες του σιταριού (Triticum aestivum L.) παρουσία κολχικίνης. 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Φλώρινα-Καστοριά, 208 - 210.
Ευθυμίου, Μ., Μουστάκας Μ., Ηρακλέους Α., Voloshko L., Babrilova O., Ελευθερίου Ε. Π., et al. (2002).  Αποκρίσεις του χλωροφύκους Euglena gracilis στο νικέλιο. 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 124 - 128.
Ελευθερίου, Ε. Π. (1989).  Ασυμβατικότητα εμβολίων αχλαδιάς επί κυδωνιάς. 14η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 9 - 9.
Ελευθερίου, Ε. Π., Τοκαλάκη Ε., Κατράδη Α., & Μακραντωνάκης Α. (1985).  Ασυμβατότητα εμβολίων αχλαδιάς επί κυδωνιάς. 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 53 - 58.