Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 82 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Desc)]
Filters: Συντάκτης is Ελευθερίου, Ε Π  [Clear All Filters]
1982
Ελευθερίου, Ε. Π. (1982).  Δραστηριότητα ΑΤΡάσης στα εξωανθικά νεκτάρια του βαμβακιού. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 165 - 168.
1983
Ελευθερίου, Ε. Π. (1983).  Ο ρόλος των πλαστιδίων στους ηθμοσωλήνες των αγρωστωδών. Γ΄ Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη,
1985
Ελευθερίου, Ε. Π., Τοκαλάκη Ε., Κατράδη Α., & Μακραντωνάκης Α. (1985).  Ασυμβατότητα εμβολίων αχλαδιάς επί κυδωνιάς. 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 53 - 58.
Σαββίδης, Θ., Ελευθερίου Ε. Π., & Τσέκος Ι.. (1985).  Οντογένεση και λεπτή δομή των ανθικών νεκταρίων του Hibiscus rosa sinensis. 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 59 - 63.
Ελευθερίου, Ε. Π., & Ζούζουλα Μ. (1985).  Συγκριτική ανατομία φύλλων ελιάς από περιβάλλον πόλης και υπαίθρου. 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 65 - 70.
1987
Ελευθερίου, Ε. Π. (1987).  Ηθμοστοιχεία: τα απύρηνα φυτικά κύτταρα. 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 36 - 38.
1989
Ελευθερίου, Ε. Π. (1989).  Ασυμβατικότητα εμβολίων αχλαδιάς επί κυδωνιάς. 14η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 9 - 9.
Ελευθερίου, Ε. Π., & Kristen U.. (1989).  Κρυσταλλοειδή έγκλειστα πυρήνα κυττάρων μεσοφύλλου ελιάς. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Κομοτηνή, 172 - 174.