Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 30 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Αδαμάκης, Ι Δ  [Clear All Filters]
2012
Αδαμάκης, Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η επίδραση του βολφραμίου στο σύστημα των μικρονηματίων ακτίνης μεριστωματικών κυττάρων του φυτού Zea mays L. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Τρίκαλα, 8 - 9.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η επίδραση του βολφραμίου στο σύστημα των μικρονηματίων ακτίνης μεριστωματικών κυττάρων του φυτού Zea mays L. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 8 - 9.
Μιχαλοπούλου, Α. Β., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η σταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων ως απόκριση στην τοξικότητα του εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Τρίκαλα, 150 - 151.
Μιχαλοπούλου, Α. Β., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η σταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων ως απόκριση στην τοξικότητα του εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 150 - 151.
Σταυροπούλου, Κ. Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Τα μικρονημάτια ακτίνης ως στόχος του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στον αραβόσιτο (Zea mays L.). 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Τρίκαλα, 264 - 265.
Σταυροπούλου, Κ. Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Τα μικρονημάτια ακτίνης ως στόχος του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στον αραβόσιτο (Zea mays L.). 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 264 - 265.
2011
Χεριανίδου, Α., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η επίδραση του ανστολέα δισφαινόλη Α σε μεριστωματικά κύτταρα του πτεριδόφυτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 340 - 341-p. 340-341.
Χεριανίδου, Α., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η επίδραση του ανστολέα δισφαινόλη Α σε μεριστωματικά κύτταρα του πτεριδόφυτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα, p. 340 - 341-p. 340-341.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Σταυροπούλου Κ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η επίδραση του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στο ενδοπλασματικό δίκτυο του αραβόσιτου (Zea mays).. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 36 - 37-p. 36-37.
Χανουμίδου, Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η κατανομή της πρωτεϊνης TPX2 σε διαιρούμενα κύτταρα του πτεριδοφύτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... p. 336 - 337.
Χανουμίδου, Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η κατανομή της πρωτεϊνης TPX2 σε διαιρούμενα κύτταρα του πτεριδοφύτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. p. 336 - 337.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Καραδήμου Γ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η τοξική δράση της δισφαινόλης Α στους περιφερειακούς μικροσωληνίσκους διαφόρων φυτικών ειδών.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 2 - 3.
Φάτσιου, Μ., Μελισσά Π., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η τοξική δράση του εξασθενούς χρωμίου στους μικροσωλινίσκους και το ενδοπλασματικό δίκτυο φυτικών κυττάρων.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 334 - 335.
Φάτσιου, Μ., Μελισσά Π., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η τοξική δράση του εξασθενούς χρωμίου στους μικροσωλινίσκους και το ενδοπλασματικό δίκτυο φυτικών κυττάρων.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα, p. 334 - 335.