Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 12 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Παντερής, Ε  [Clear All Filters]
2011
Χανουμίδου, Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η κατανομή της πρωτεϊνης TPX2 σε διαιρούμενα κύτταρα του πτεριδοφύτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... p. 336 - 337.
Χανουμίδου, Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η κατανομή της πρωτεϊνης TPX2 σε διαιρούμενα κύτταρα του πτεριδοφύτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. p. 336 - 337.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Καραδήμου Γ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η τοξική δράση της δισφαινόλης Α στους περιφερειακούς μικροσωληνίσκους διαφόρων φυτικών ειδών.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 2 - 3.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Πώπερ Μ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Οι μικροσωλινίσκοι του γυμνόσπερμου Abies cephalonica επηρεάζονται από τον αναστολέα δισφαινόλη Α.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 4 - 5.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος επαγόμενος από το βολφράμιο.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 37 - 38.
Ελευθερίου, Ε. Π., Αδαμάκης Ι. Δ., Φάτσιου Μ., Μελισσά Π., & Παντερής Ε. (2011).  Χρώμιο: μη μου τους κυτταρικούς κύκλους τάραττε.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 64 - 65.

Newsletter