Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 8 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Bandi, A  [Clear All Filters]
2012
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risk and threats to the rare and threatened plants of Greece. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 63 - 64.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risk and threats to the rare and threatened plants of Greece. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 63 - 64.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats of the Threatened Plants of Greece. Proceedings, 6th European Botanic.... Chios island, Greece,
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats of the Threatened Plants of Greece. Proceedings, 6th European Botanic Gardents Congress. Chios island, Greece,
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats to the rare and threatened plants of Greece.. 6th European Botanic Gardens Congress. Chios, 63 - 63.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats to the rare and threatened plants of Greece.. 6th European Botanic Gardens Congress. Chios, 63 - 63.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.