Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 59 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Krigas, N  [Clear All Filters]
2012
Lazari, D.., Marinaki N., Krigas N., & Hatjipavlou-litina D. (2012).  Composition and antioxidant activity of Stachys ionica Halácsy (Lamiaceae) essential oil. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 104 - 104.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risk and threats to the rare and threatened plants of Greece. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 63 - 64.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risk and threats to the rare and threatened plants of Greece. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 63 - 64.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats of the Threatened Plants of Greece. Proceedings, 6th European Botanic.... Chios island, Greece,
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats of the Threatened Plants of Greece. Proceedings, 6th European Botanic Gardents Congress. Chios island, Greece,
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats to the rare and threatened plants of Greece.. 6th European Botanic Gardens Congress. Chios, 63 - 63.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risks and threats to the rare and threatened plants of Greece.. 6th European Botanic Gardens Congress. Chios, 63 - 63.
Krigas, N., Papadimitriou K., & Mazaris A.D. (2012).  GIS and ex situ Plant Conservation. (Alam, B. M., Ed.).Application of Geographic Information Systems. 153 - 174.
Krigas, N., & Constantinidis T.. (2012).  Unique and rare plants of the Ionian Islands, Greece: 70 Portraits. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 120 - 120.
Krigas, N., & Constantinidis T.. (2012).  Unique and rare plants of the Ionian Islands, Greece: 70 Portraits. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 120 - 120.
Menteli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Wordwide conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. Proceedings, 6th European Botanic Garden.... Chios island, Greece,
Menteli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Wordwide conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. Proceedings, 6th European Botanic Garden Congress. Chios island, Greece,
Menteli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Worldwide conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks.. 6th European Botanic Gardens Congress. Chios, 60 - 60.
Mendeli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Worldwide ex situ conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 60 - 60.
Mendeli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Worldwide ex situ conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 60 - 60.
2011
Menteli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2011).  Ex situ conservation of Greek endemic plants: where are we?. Proccedings of the 33rd Scientific.... Rethimno, Greece, 195 - 195.
Grigoriadou, K., Krigas N., & Maloupa E. (2011).  GIS-facilitated in vitro propagation and ex situ conservation of Achillea occulta. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 107, 531-540.
Menteli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2011).  Global strategy fom plant conservation and ex situ conservation of Greek endemics. Program and Abstracts, 12th Panhellenic.... Rethimno, Greece, 131 - 131.
Fotiou, C.., Damialis A., Krigas N., Halley J.M., & Vokou D.. (2011).  Parietaria judaica flowering phenology, pollen production, viability and atmospheric circulation, and expansive ability in the urban environment: Impacts of environmental factors. International journal of biometeorologyInternational Journal of Biometeorology. 55, 35-50.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2011).  Rare and threatened plants of Greece: examination of distribution types, extinction risk categories and protection status. Proccedings of the 33rd Scientific.... Edessa, Greece, 211 - 211.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2011).  Risks and treats of the evaluated rare and treatened plants of Greece. Program and Abstracts, 12th Panhellenic.... Rethimno, Greece, 136 - 136.
Fernández, J.. - A., Santana O.., Guardiola J.. - L., Molina R.. - V., Heslop-Harrison P.., Borbely G.., et al. (2011).  T