Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 59 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Desc)]
Filters: Συντάκτης is Krigas, N  [Clear All Filters]
1997
Kokkini, S., Karousou R., Dardioti A., Krigas N., & Lanaras T. (1997).  Autumn essential oils of Greek oregano. Phytochemistry. 44, 883-886.
Lagiou, E.., Krigas N., Hanlidou E., & Kokkini S. (1997).  The vascular flora of the Walls of Thessaloniki. (Tsekos, I.., & Moustakas M.., Ed.).Progress in Botanical Research - Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress. 81 - 84.
2007
Maloupa, E., Krigas N., & Panagiotidou M. (2007).  Computer design and landscape visualisation: The case of the Botanic Garden of Environmental Awareness, Thermi, Thessaloniki, N Greece. (Eleftheriadis, N., Styliadis A., & Paliokas I., Ed.).International Confrence Lant07-Landscape.... 249 - 258.
Krigas, N., Mouflis G.., Karydas A., & Maloupa E. (2007).  Ex-situ conservation of important plant species of Greece in the Balkan Botanic Garden of Kroussia utilizing botanic expedition data and ecological databases in a GIS environment. 5th Planta Europa Conference.
Fotiou, C.., Damialis A., Krigas N., & Vokou D.. (2007).  Hordeum murinum pollen as a contributor to pollinosis: important or trivial aeroallergen?. 26th Congress of the European Academy of.... Göteborg, 180 - 180.
Maloupa, E., Krigas N., & Karydas A. (2007).  The in situ conservation actions of the Balkan Botanic Garden of Kroussia in Greece. 3rd Global Botanic Garden Congress.... 1 - 5.
Maloupa, E., & Krigas N. (2007).  The “Odyssey” of Greek plants: A call for repatriating well documented important plant species of Greece from European botanic gardens to the Balkan Botanic Garden of Kroussia, Greece. 5th Planta Europa Conference.
Mouflis, G.., Karydas A., Krigas N., & Maloupa E. (2007).  Species-specific baseline cultivation protocols: Using GIS for the conservation of endemic plants of Cephalonia Island in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, Greece. 5th Planta Europa Conference.
Tsoktouridis, G.., Krigas N., & Maloupa E. (2007).  The value of DNA sequence-based molecular markers to “barcode” plant species: Phylogenetic rDNA analysis of five Lamiaceae species through ITS1, 5.8S and ITS2 nuclear ribosomal region. 6th International Symposium on New.... 41 - 41.
Krigas, N., Vergou A., & Maloupa E. (2007).  What’s new in a deciduous oak forest? The Path of Biodiversity in the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece. 3rd Global Botanic Garden Congress.... 1 - 6.