Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 31 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Maloupa, E  [Clear All Filters]
2012
Kokkini, S., Stefanaki A.., Koureas D., & Gouzkounis A. (2012).  Aromatic plants and industrial architectural heritage: Towards a green economy in the North Aegean Region. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).Sixth European Botanic Gardens Congress .... Chios Island, Greece, 88 - 88.
Lazari, D.., Marinaki N., Krigas N., & Hatjipavlou-litina D. (2012).  Composition and antioxidant activity of Stachys ionica Halácsy (Lamiaceae) essential oil. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 104 - 104.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risk and threats to the rare and threatened plants of Greece. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 63 - 64.
Bandi, A., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Dominant risk and threats to the rare and threatened plants of Greece. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 63 - 64.
Kokkini, S. (2012).  The Greek flora and the ancient Greek civilization. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).Sixth European Botanic Gardens Congress .... Chios Island, Greece, 26 - 26.
Krigas, N., & Constantinidis T.. (2012).  Unique and rare plants of the Ionian Islands, Greece: 70 Portraits. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 120 - 120.
Krigas, N., & Constantinidis T.. (2012).  Unique and rare plants of the Ionian Islands, Greece: 70 Portraits. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 120 - 120.
Mendeli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Worldwide ex situ conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 60 - 60.
Mendeli, V., Krigas N., & Vokou D.. (2012).  Worldwide ex situ conservation of Greek endemic plants in botanic gardens and seed banks. (Cook, C.M., Maloupa E., & Mylona P., Ed.).6th European Botanic Gardens Congress. 60 - 60.