Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 29 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Χανλίδου, Ε  [Clear All Filters]
1987
Καρούσου, Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., & Βώκου Δ. (1987).  Η "ρίγανη"στην Ελλάδα. Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής.... Ιωάννινα, 132 - 133.
Κοκκίνη, Σ., Παπαγεωργίου Β., Βώκου Δ., Μπαμπαλώνας Δ., Χανλίδου Ε., & Καρούσου Ρ. (1987).  Τα φυτά της οικογένειας Lamiaceae στην Ελλάδα.. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής.... Ιωάννινα, 130 - 131.
1986
Καρούσου, Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., & Βώκου Δ. (1986).  Η ‘ρίγανη’ στην Ελλάδα.. 8ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών.... Γιάννενα, 132 - 133.
Κοκκίνη, Σ., Παπαγεωργίου Β., Βώκου Δ., Μπαμπαλώνας Δ., Artelari P., Χανλίδου Ε., et al. (1986).  Τα φυτά της οικογένειας Lamiaceae (Labiatae) στην Ελλάδα. Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής.... Ιωάννινα, 130 - 131.

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.