Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 62 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Λαναράς, Θ  [Clear All Filters]
1996
Δαρδιώτη, Α., Κοκκίνη Σ., & Λαναράς Θ. (1996).  Αιθέρια έλαια σε νεαρά και ώριμα φύλλα του Satureja montana subsp. macedonica. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Παραλίμνι, Κύπρος, 265 - 268.
Αποστολίδου, Π., Κωστίδου Α., Κουκ Κ. Μ., & Λαναράς Θ. (1996).  Συγκριτική μελέτη των φωτεινών αντιδράσεων φυτών μέντας που προέρχονται από δύο πληθυσμούς, κατά την διάρκεια της ημέρας. 19ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 23 - 24.
Βαρδάκα, Ε., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κουκ Κ. Μ., & Λαναράς Θ. (1996).  Φυσιολογικός χαρακτηρισμός χλωροφυκών στη λίμνη Κορώνεια. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Καλαμάτα, 34 - 37.
Βαρδάκα, Ε., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κουκ Κ. Μ., & Λαναράς Θ. (1996).  Χαρακτηρισμός κυανοβακτηρίων που απομονώθηκαν από τη λίμνη της Καστοριάς. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Παραλίμνι, Κύπρος, 323 - 326.
1995
Βαρδάκα, Ε., Κωστίδου Α., Κουκ Κ. Μ., & Λαναράς Θ. (1995).  Επίδραση του Cu και της χαμηλής θερμοκρασίας στη φωτοσύνθεση και το φθορισμό της χλωροφύλλης στο Phaseolus vulgaris L.. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Πάτρα, 212 - 214.
Κωστίδου, Α., Βαρδάκα Ε., Κουκ Κ. Μ., & Λαναράς Θ. (1995).  Επίδραση του φωτός στη φωτοσύνθεση και την απόσβεση φθορισμού σε φυτά Phaseolus vulgaris L. κάτω από συνθήκες πίεσης Cu. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Πάτρα, 215 - 217.
Πολύζος, Α., Λαναράς Θ., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (1995).  Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε παραμέτρους φθορισμού της χλωροφύλλης των Laurus nobilis, Pittosporum tobira, Pyracantha coccinea και Euonymus latifolius. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Καλαμάτα, 46 - 48.
Πολύζος, Α., Βαρδάκα Ε., Λαναράς Θ., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (1995).  Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο φθορισμό της χλωροφύλλης των Laurus nobilis και Pittosporum tobira. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Πάτρα, 218 - 219.
Παπανικολάου, Ε., Νικολάου Κ., Σιβροπούλου Α., Κοκκίνη Σ., Λαναράς Θ., & Αρσενάκης Μ. (1995).  Κυτταροτοξικές, αντιικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες του αιθερίου ελαίου της Salvia fruticosa. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Πάτρα, 357 - 359.
Νικολάου, Κ., Παπανικολάου Ε., Σιβροπούλου Α., Κοκκίνη Σ., Λαναράς Θ., & Αρσενάκης Μ. (1995).  Μελέτη των αντιβακτηριακών ιδιοτήτων των αιθερίων ελαίων της μέντας. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Πάτρα, 354 - 356.
Δαρδιώτη, Α., Γρηγοριάδου Κ., Νιάνιου-ιμπεϊντάτ Ε., Βαρδάκα Ε., Αποστολίδου Π., Κουκ Κ. Μ., et al. (1995).  Φωτοσύνθεση και σύσταση αιθερίων ελαίων σε in vitro πολλαπλασιαζόμενα φυτά Mentha spicata. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Καλαμάτα, 42 - 45.
Γρηγοριάδου, Κ., Βαρδάκα Ε., Νιάνιου-ιμπεϊντάτ Ε., Δαρδιώτη Α., Αποστολίδου Π., Κουκ Κ. Μ., et al. (1995).  Χαρακτηριστικά in vitro πολλαπλασιαζόμενων φυτών Mentha spicata. 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Καλαμάτα, 38 - 41.