Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 6 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Μιχαηλίδης, Θ  [Clear All Filters]
2009
Κατσιώτης, Α., & Τριανταφυλλίδης Α.. (2009).  Γονιδιωματική. (Αφέντρα, Α. Σ., Μιχαηλίδης Θ., Πάσχου Π., Τριανταφυλλίδης Α.., & Φακής Γ., Ed.).iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition, 786 - 826.
Σκούρας, Ζ. Γ., & Φακής Γ. (2009).  Μεταλλαγές του DNA, επιδιόρθωση του DNA και μεταθετά στοιχεία. (Αφέντρα, Α. Σ., Μιχαηλίδης Θ., Πάσχου Π., Τριανταφυλλίδης Α.., & Φακής Γ., Ed.).iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition, 604 - 653.
Δραινάς, Κ., & Τριανταφυλλίδης Α.. (2009).  Μη Μεντελική Κληρονομικότητα. (Αφέντρα, Α. Σ., Μιχαηλίδης Θ., Πάσχου Π., Τριανταφυλλίδης Α.., & Φακής Γ., Ed.).iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition, 1025 - 1057.
Αποστολίδης, Α., & Τριανταφυλλίδης Α.. (2009).  Πληθυσμιακή Γενετική. (Αφέντρα, Α. Σ., Μιχαηλίδης Θ., Πάσχου Π., Τριανταφυλλίδης Α.., & Φακής Γ., Ed.).iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition, 1069 - 1135.
Ζαχαροπούλου, Α., & Τριανταφυλλίδης Α.. (2009).  Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. (Αφέντρα, Α. Σ., Μιχαηλίδης Θ., Πάσχου Π., Τριανταφυλλίδης Α.., & Φακής Γ., Ed.).iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition, 235 - 254.
Πατρινός, Γ., & Τριανταφυλλίδης Α.. (2009).  Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς με προηγμένες μεθόδους. (Αφέντρα, Α. Σ., Μιχαηλίδης Θ., Πάσχου Π., Τριανταφυλλίδης Α.., & Φακής Γ., Ed.).iGenetics- Μια Μεντελική Προσέγγιση. Greek Edition, 272 - 299.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.