Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 2 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Σανδαλτζόπουλος, Ρ  [Clear All Filters]
2010
Σανδαλτζόπουλος, Ρ., & Σκούρας Ζ. (2010).  Θεμελειώδεις αρχές της αλληλούχισης του γονιδιώματος. Ανασυνδυασμένο DNA (Γονίδια και Γονιδιώματα-Μια συνοπτική παρουσίαση). Greek Edition, 335 - 360.
Σανδαλτζόπουλος, Ρ., & Τριανταφυλλίδης Α.. (2010).  Πως αλληλουχήθηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα. Ανασυνδυασμένο DNA (Γονίδια και Γονιδιώματα-Μια συνοπτική παρουσίαση). Greek Edition, 365 - 404.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.