Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 20 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Σκούρας, Ζ  [Clear All Filters]
2011
Σάκουλα, Δ., Παντζαρτζή Χ., Κοτταρά Α., Σκούρας Ζ., & Γιάγκου Μ. (2011).  Αναγωγή τουCr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Έδεσσα, 280 - 280.
Σάκουλα, Δ., Παντζαρτζή Χ., Κοτταρά Α., Σκούρας Ζ., & Γιάγκου Μ. (2011).  Αναγωγή τουCr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα, 280 - 280.
Βαρθολομαίου, Ε., Πράττης Ι., Μακρή Σ., Παντζαρτζή Χ., Κρικώνης Κ., Δροσοπούλου Ε., et al. (2011).  Αξιολόγηση 5 SNPs (απλών νουκλεοτιδικών πολυμομορφισμών) στον καρκίνο του προστάση σε έναν ελληνικό πληθυσμό. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Έδεσσα,
Κουτσίδου, Μ., Παντζαρτζή Χ., Δροσοπούλου Ε., & Σκούρας Ζ. (2011).  Μελέτη της γονιδιακής οικογένειας p53 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Έδεσσα,
Κερσελίδου, Δ., Παντζαρτζή Χ., Δροσοπούλου Ε., & Σκούρας Ζ. (2011).  Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου hsp90 στο μεσογειακό μύδι Mytilus galloprovincialis. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Έδεσσα,
Κουτσίδου, Μ., Παντζαρτζή Χ., Δροσοπούλου Ε., & Σκούρας Ζ. (2011).  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ P53 ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΥΔΙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS. Πρακτικά 33ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΕΕΒΕ. Έδεσσα, 140 - 141.