Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 379 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is A  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Avtzis, D.N.., Stara K.., Sgardeli V.., Betsis A.., Diamandis S.., Healey J.R.., et al. (2018).  Quantifying the conservation value of Sacred Natural Sites. Biological Conservation. 222, 95 - 103.
Avrithis, Y., Stamou G.P.., Wallace M., Marques F., Salembier P., Giro X., et al. (2003).  Unified access to heterogeneous audiovisual archives. Journal of Universal Computer Science. 9, 510-519.
Avramidou, F.. - M., Markou E., & Lambrianidis T.. (2008).  Cross-sectional study of the radiographic appearance of radiopaque lesions of the jawbones in a sample of Greek dental patients. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. 106, e38-e43.
Avramidis, N., Kourounakis A., Hadjipetrou L., & Senchuk V.. (1998).  Anti-inflammatory and immunomodulating properties of grape melanin: Inhibitory effects on paw edema and adjuvant induced disease. Arzneimittel-Forschung/Drug Research. 48, 764-771.
Avramidis, N., Victoratos P., Yiangou M., & Hadjipetrou-Kourounakis L.. (2002).  Adjuvant regulation of cytokine profile and antibody isotype of immune responses to Mycoplasma agalactiae in mice. Veterinary microbiology. 88, 325-338.
Avloniti, M., Votsi N. E., Mazaris A.D., & Pantis J.D.. (2011).  Quiet Areas in the region of Antinioti Lagoon (GR2230001), included in the Natura 2000 network. WORLD FORUM FOR ACOUSTIC ECOLOGY.... IONIAN UNIVERSITY, CORFU, GREECE,
A
Augustinos, A.A., Drosopoulou E., Mavragani-Tsipidou P., & Zacharopoulou A. (2012).  Can polytene chromosomes contribute to the clarification of ‘open’ phylogenetic issues among closely related Tephritids? The case of B. cucurbitae. TEAM 2nd International meeting. Kolymbari, Crete, 76 - 76.
Augustinos, A.A.., Moraiti C.A.., Drosopoulou E., Kounatidis I.., Mavragani-Tsipidou P.., Bourtzis K.., et al. (2019).  Old residents and new arrivals of Rhagoletis species in Europe. Bulletin of Entomological Research. 109(6), 701 - 712.
Augustinos, A. A., Drosopoulou E., Gariou-Papalexiou A., Bourtzis K., Mavragani-Tsipidou P., & Zacharopoulou A. (2014).  The Bactrocera dorsalis species complex: comparative cytogenetic analysis in support of Sterile Insect Technique applications. BMC Genetics. 15(Suppl 2), S16.
Augustinos, A.A., Drosopoulou E., Mavragani-Tsipidou P., & Zacharopoulou A. (2012).  Can polytene chromosomes contribute to the clarification of ‘open’ phylogenetic issues among closely related Tephritids? The case of B. cucurbitae. TEAM 2nd International meeting. Kolymbari, Crete, 76 - 76.
Augustinos, A.A., Stratikopoulos E.E., Drosopoulou E., Kakani E.G., Mavragani-Tsipidou P., Zacharopoulou A., et al. (2008).  Isolation and characterization of microsatellite markers from the olive fly, Bactrocera oleae, and their cross-species amplification in the Tephritidae family.. BMC genomics. 9, 618.
Augustinos, A. A., Drosopoulou E., Gariou-Papalexiou A., Asimakis E. D., CÁCERES CARLOS., Tsiamis G., et al. (2015).  Cytogenetic and symbiont analysis of five members of the B. dorsalis complex (Diptera, Tephritidae): no evidence of chromosomal or symbiont-based speciation events. ZooKeys. 540, 273 - 298.
Augustinos, A.. A., Asimakopoulou A.. K., Moraiti C.. A., Mavragani-Tsipidou P.., Papadopoulos N.. T., & Bourtzis K.. (2014).  Microsatellite and Wolbachia analysis in Rhagoletis cerasi natural populations: Population structuring and multiple infections. Ecology and Evolution. 4, 1943-1962.
Augustinos, A.A., Drosopoulou E., Stratikopoulos E.E., Antonara S., Mavragani-Tsipidou P., Zacharopoulou A., et al. (2002).  Genetic analysis of olive fly, Bactrocera oleae, populations using polymorphic microsatellite markers and mitochondrial DNA markers. VIIth European Congress of Entomology. Θεσσαλονίκη,
Auda, M. M. Abou (2003).  Οικοφυσιολογία πληθυσμών του Alyssum morales σε μεταλλοφόρα εδάφη νικελίου, μαγγανίου και απόκριση νουκλεολυτικών ενζύμων.. 218 σ..