Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 207 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Burse, A., Καρούσου Ρ., & Κοκκίνη Σ. (1995).  Ποικιλότητα του είδους Mentha pulegium στην Ελλάδα: Τριχώματα και αιθέρια έλαια. Πρακτικά του 17ου Συνεδρίου της Ελληνικής.... Πάτρα, 455 - 457.
Burns, M.D.., & Theofilidis G. (1977).  An insect muscle receptor organ.. Annual meeting of the Physiological Society. Glasgow,
Bundy, A.., T. M., Moksness E.., Stergiou K.I.., & Link J.. (2012).  Comparative analysis of marine fisheries production. Marine Ecology Progress Series. 459, 157-302.
Bruelheide, H., Dengler J., Jiménez‐Alfaro B., Purschke O., Hennekens S. M., Chytrý M., et al. (2019).  sPlot – A new tool for global vegetation analyses. (Chiarucci, A., Ed.).Journal of Vegetation Science. 30(2), 161 - 186.
Bruelheide, H., Dengler J., Purschke O., Lenoir J., Jiménez-Alfaro B., Hennekens S. M., et al. (2018).  Global trait–environment relationships of plant communities. Nature Ecology & Evolution. 2(12), 1906 - 1917.
Browman, H.I., & Stergiou K.I.. (2004).  Marine Protected Areas as a central element of ecosystem-based management: Defining their location, size and number. Marine Ecology Progress Series. 274, 271-272.
Browman, H.I., & Stergiou K.I.. (2008).  Factors and indices are one thing, deciding who is scholarly, why they are scholarly, and the relative value of their scholarship is something else entirely. Ethics in Science and Environmental Politics. 8, 1-3.
Browman, H.I., & Stergiou K.I.. (2004).  Perspectives on ecosystem-based approaches to the management of marine resources. Marine Ecology Progress Series. 274, 269-270.
Browman, H.I., & Stergiou K.I.. (2005).  Politics and socio-economics of ecosystem-based management of marine resources. Marine Ecology Progress Series. 300, 241-242.
Brophy, P.M., Papadopoulos A.I., Touraki M., Coles B., Korting W., & Barrett J.. (1989).  Purification of cytosolic glutathione transferases from Schistocephalus solidus (plerocercoid): interaction with anthelmintics and products of lipid peroxidation. Molecular and Biochemical Parasitology. 36, 187-196.
Brodersen, M., Oikonomidis G., Simeliadou E., Almpanakis K., & Lazaridou-Dimitriadou M.. (2012).  M. , "Ecological water quality of the Kompsatos river drainage basin (NE Greece)".. Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και.... Thessaloniki, 423 - 432.
Brodersen, M., Oikonomidis G., Simeliadou E., Almpanakis K., & Lazaridou-Dimitriadou M.. (2012).  M. , "Ecological water quality of the Kompsatos river drainage basin (NE Greece)".. Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ. Thessaloniki, 423 - 432.
Britton-Davidian, J.., Vahdati M.., Benmedhi F., Gros P.., Nance V.., Triantaphyllidis C., et al. (1990).  Genetic differentiation in four species of Apodemus from Southern Europe: A. sylvaticus, A. flavicollis, A. agrarius and A. mystacinus (Muridae, Rodentia). 5th International Congress on.... Iraklio, Crete,
Britton-Davidian, J..,