Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 192 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Crumpacker, D.W.., & Kastritsis C.D. (1967).  A new gene arrangement in the third chromosome of Drosophila pseudoobscura.. The Journal of Heredity. 57, 2-6.
Crespo, J. E., Gajardo G., Abatzopoulos T.J., & Triantafyllidis A. (2002).  Artemia en Chile: Caracterization genetica del DNA mitocondrial por PCR-RFLP (Artemia in Chile: Genetic characterisation of mitochondrial DNA by PCR-RFLP).. XXXV Reunión Anual Sociedad de Genética.... Antofagasta, Chile,
Covitou, M.., & Haritonidis S. (1999).  Contribution to the study of the feedings preferences of the sea urchin Paracentrotus lividus (Lamourck). Mar.Ecology P.S.Z.N.. 16,
Coutteau, P., Triantaphyllidis G.V., Abatzopoulos T.J., Alially E., & Sorgeloos P.. (1993).  Algal substitutes for the laboratory culture of the brine shrimp Artemia franciscana.. World Aquaculture ’93. Torremolinos, Spain, 1 - 10.
Coucoli, H.., & Symeonidis L. (1980).  Karyotype analysis on some greek wild species of Hordeum (marinum group) and Taeniatherum.. Scientific Annals, Faculty of Physics and Mathematics, University of Thessaloniki. 20A, 77-90.
Coucoli, H.D.., & Skorda A.E.. (1973).  Some aspects regarding behaviour of supernumerary chrosomoses in Aegilops speltoides Tausch.. Caryologia. 26, 171-185.
Coucoli, H.., Georgiou A.., & Moustakas M.. (1981).  Contribution to the revision of the barley karyotype.. Scientific Annals, Faculty of Physics and Mathematics, University of Thessaloniki. 21, 203-213.
Coucoli, H.., Skorda E.., & Papoglou C.. (1975).  Variation of chiasma formation in populations of Aegilops spoltoides.. Cytologia. 40, 599-606.
Coucoli, H.., & Papoglou C.. (1972).  Occurrence of supernumerary chromosomes in Aegilops speltoides Tausch.. Scientific Annals, Faculty of Physics and Mathematics, University of Thessaloniki. 12, 93-103.
Costa, C.., Papatheodorou E.M., Monokrousos N.., & Stamou G.. P. (2015).  Spatial Variability of Soil Organic C, Inorganic N and Extractable P in a Mediterranean Grazed Area. Land Degradation and Development. 26, 103-109.
Costa, C.., Papatheodorou E.M., Monokrousos N., & G.P. S. (2012).  Spatial variability of soil organic C, inorganic N and extractable P in a Mediterranean grazed area. Land Degradation and Development. 26,
Corsini, M.., Kondilatos G.., & Economidis P.S.. (2002).  Lessepsian migrant Fistularia commersonii from the Rhodes marine area. Journal of fish biologyJournal of Fish Biology. 61, 1061-1062.
Corsini, M.., & Economidis P.S.. (1999).  Distribution extension of two lessepsian migrants found in the marine area of the Island of Rhodes (Aegean Sea, Greece). Cybium. 23, 195-199.
Cordeiro, M.., Wheeler L.., Lee C.S.., Kastritsis C.D., & Richardson R.H.. (1975).  Heterochromatic chromosomes and satellite DNAs of Drosophila nasutoides.. Chromosoma. 51, 65-73.
Copeland, R. S., Lazaridou-Dimitriadou M.., Artemiadou V., Yfantis G., White K.N.., & Mourelatos S. (1997).  Ecological quality of the water in the catchment of river Aliakmonas (Macedonia, Hellas). 5th Conference of Environmental Science.... Molyvos, Lesvos, 27 - 36.
Coolidge, T.., Arapostathis K.. N., Emmanouil D.., Dabarakis N., Patrikiou A.., Economides N.., et al. (2008).  Psychometric properties of Greek versions of the Modified Corah Dental Anxiety Scale (MDAS) and the Dental Fear Survey (DFS). BMC Oral Health. 8,
Cook, C.M., Moustaka-Gouni M., Gkelis S., & Lanaras T. (2005).  Greece: Cyanotoxin Risk Assessment, Risk Management and Regulation.. (Chorus, I., Ed.).Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries.. 02/05, 69 - 75.
Cook, C.M., Sgardelis S.P., Lanaras T., & Pantis J.D.. (1995).  Biomonitoring of Urban Pollution Using Chlorophyll fluorescence.. 3rd International Conference on Air.... Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική,