Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 85 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is F  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
Fytianos, K.., Haritonidis S., Albanis T., Konstantinou I.., & Seferlis M. (1997).  Bioaccumulation of PCB Congeners in different species of Macroalgae from Thermaikos Gulf of the North Aegean Sea, Greece.. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Environmental Science and Engineering. 333-341.
Fuller, S.J., Gaitanaki C.J., & Sugden P.H.. (1989).  Effects of increasing extracellular pH on protein synthesis and protein degradation in the perfused working rat heart.. Biochemical Journal. 259, 173-179.
Fuller, S.J., Gaitanaki C.J., & Sugden P.H.. (1990).  Effects of catecholamines on protein synthesis in cardiac myocytes and perfused hearts isolated from adult rats; Stimulation of translation is mediated through the α1- adrenoceptor.. Biochemical Journal. 266, 727-736.
Fuller, S.J., Gaitanaki C.J., Hatchett R.. J., & Sugden P.H.. (1991).  Acute α1-adrenergic stimulation of cardiac protein synthesis may involve increased intracellular pH and protein kinase C activity.. Biochemical Journal. 273, 347-353.
Fryganiotis, K., Antoniadou C., Vafidis D.., & Chintiroglou C.. (2011).  Redescription of the Mediterranean endemic sea-pen Crassophyllum thessalonicae (Octocorallia: Pteroeididae). Marine Biodiversity Records. 4, 1-3.
Fryganiotis, K., Margaritis M., Antoniadou C., Damianidis P.., & Chintiroglou C.. (2010).  Contribution to the dietary analysis of the squid Illex coindetii (Cephalopoda, Ommastrephidae) at Thermaikos Gulf (North Aegean, Greece). Rapp. Comm. int. Mer Médit.. 39, 520 - 520.
Fryganiotis, K.., Antoniadou C.., & Chintiroglou C.. (2013).  Comparative distribution of the fan mussel Atrina fragilis (Bivalvia, Pinnidae) in protected and trawled areas of the north Aegean Sea (Thermaikos Gulf). Mediterranean Marine Science. 14(1), 119.
Fryganiotis, K.., Antoniadou C.., & Chintiroglou C.. (2013).  Comparative distribution of the fan mussel atrina fragilis (bivalvia, pinnidae) in protected and trawled areas of the North Aegean sea (thermaikos Gulf). Mediterranean Marine Science. 14, 119-124.
Frydas, I.., Karamanlidou G., & Touraki M. (2010).  Απομόνωση και in vitro αντιμικροβιακή δράση εξωτοξινών του προβιοτικού βακτηρίου Bacillus subtilis. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε.. Karpenisi, Greece,
Froese, R., Walters C., Pauly D., Winker H., Weyl O. L. F., Demirel N., et al. (2016).  Reply to Andersen et al. (2016) “Assumptions behind size-based ecosystem models are realistic”Abstract. ICES Journal of Marine Science. 73(6), 1656 - 1658.
Froese, R., Winker H., Coro G., Demirel N., Tsikliras A.. C., Dimarchopoulou D., et al. (2018).  Status and rebuilding of European fisheries. Marine Policy. 93, 159 - 170.
Froese, R., Winker H., Coro G., Demirel N., Tsikliras A.. C., Dimarchopoulou D., et al. (2018).  A new approach for estimating stock status from length frequency dataAbstract. (Anderson, E., Ed.).ICES Journal of Marine Science. 75(6), 2004 - 2015.
Froese, R., Tsikliras A.. C., & Stergiou K.I.. (2011).  Editorial Note on Weight–Length Relations of Fishes. Acta Ichthyologica Et Piscatoria. 41(4), 261 - 263.
Froese, R., Winker H., Coro G., Demirel N., Tsikliras A.. C., Dimarchopoulou D., et al. (2019).  On the pile-up effect and priors for Linf and M/K: response to a comment by Hordyk et al. on “A new approach for estimating stock status from length frequency data”. (Anderson, E., Ed.).ICES Journal of Marine Science. 76(2), 461 - 465.
Froese, R., Walters C., Pauly D., Winker H., Weyl O. L. F., Demirel N., et al. (2015).  A critique of the balanced harvesting approach to fishingAbstract. ICES Journal of Marine Science. 73(6), 1640 - 1650.
Frengidis, T.., Theodoridis A.., & Lambropoulos A.. (2010).