Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 1 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is H and Συντάκτης is S. Hitoglou-Hadji  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Hitoglou-Hadji, S.., Makedos G.., Papanicolaou A.., & Dozi-Vasiliadou I.. (1997).  Allotypes and gynecological cancer. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 24, 138-140.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.