Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 54 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is I  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Iyer, S., Kontoyiannis D. L., Chevrier D., Woo J., Mori N., Cornejo M., et al. (2000).  Inhibition of Tumor Necrosis Factor mRNA Translation by a Rationally Designed Immunomodulatory Peptide. Journal of Biological Chemistry. 275(22), 17051 - 17057.
Ivanova, R., Astrinidis A., Djoulah S., Lepage V., Wijnen E.., Hors J., et al. (1999).  Mitochondrial DNA polymorphisms of a west Algerian population (Oran region). Biomedicine and Pharmacotherapy. 53, 386-392.
Ivanova, R., Astrinidis A., Lepage V., Djoulah S., Wijnen E.., Vu-Trieu A.. N., et al. (1999).  Mitochondrial DNA polymorphism in the Vietnamese population. European Journal of Immunogenetics. 26, 417-422.
Ivanova, R., Astrinidis A., Lepage V., Kouvatsi A., Djoulah S., Hors J., et al. (1999).  Mitochondrial DNA polymorphism in the French population. Biomedicine and Pharmacotherapy. 53, 207-212.
Ivanova, I.., Foudouli A.., & Koshuchowa S.. (1991).  Effect of salt stress on guard cells and their abolition by phytohormones and polyamines.. Plant Physiology - Bulgarian Academy of Sciences). 17(3), 24-28.
Itziou, A., Kaloyianni M., & Dimitriadis V.K.. (2011).  Effects of organic contaminants in reactive oxygen species, protein carbonylation and DNA damage on digestive gland and haemolymph of land snails.. ChemosphereCHEMOSPHERE. 85, 1101-07.
Itziou, A., & Dimitriadis V.K.. (2012).  Effects of organic pollutants on Eobania vermiculata measured with five biomarkers. Ecotoxicology. 21, 1484-1494.
Itziou, A.., Kaloyianni M., & Dimitriadis V.K.. (2011).  Effects of organic contaminants in reactive oxygen species, protein carbonylation and DNA damage on digestive gland and haemolymph of land snails. Chemosphere. 85(6), 1101 - 1107.
Itziou, A., & Dimitriadis V.K.. (2009).  The potential role of cAMP as a pollution biomarker of terrestrial environments using the land snail Eobania vermiculata: Correlation with lysosomal membrane stability. ChemosphereCHEMOSPHERE. 76, 1315-1322.
Itziou, A., & Dimitriadis V.K.. (2012).  Multiple pollution biomarker application on tissues of Eobania vermiculata during two periods characterized by augmented and reduced snail activity. Ecotoxicology and environmental safetyEcotoxicology and Environmental Safety.
Itziou, A., & Dimitriadis V.K.. (2011).  Introduction of the land snail Eobania vermiculata as a bioindicator organism of terrestrial pollution using a battery of biomarkers. Science of the Total EnvironmentScience of The Total Environment. 409, 1181-1192.
Itziou, A., & Dimitriadis V.K.. (2007).  Evaluation of cellular and biochemical pollution biomarkers in terrestrial ecosystems using the snail Eobania vermiculata. Effects of heavy metals and organic pollutants;. Society of Environmental Toxicology and....
Itziou, A., Kaloyianni M., & Dimitriadis V.K.. (2010).  In Vivo and In Vitro Effects of Metals in Reactive Oxygen Species Production, Protein Carbonylation, and DNA Damage in Land Snails Eobania vermiculata. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 1-11.
Ishii, T., Kwon H., Hiscott J., Mosialos G., & Koromilas A.E.. (2001).  Activation of the I kappa B alpha kinase (IKK) complex by double-stranded RNA-binding defective and catalytic inactive mutants of the interferon-inducible protein kinase PKR. Oncogene. 20, 1900-1912.
Ishida, T., Mizushima S.., Azuma S., Kobayashi N., Tojo T., Suzuki K., et al. (1996).  Identification of TRAF6, a novel tumor necrosis factor receptor-associated factor protein that mediates signaling from an amino-terminal domain of the CD40 cytoplasmic region. Journal of Biological Chemistry. 271, 28745-28748.
Iordanidou, P.., Aggelidou E.., Demetriades C., & Hadzopoulou-Cladaras M. (2005).  Distinct amino acid residues may be involved in coactivator and ligand interactions in hepatocyte nuclear factor-4α. Journal of Biological Chemistry. 280, 21810-21819.
Iordanidou, A., Hadzopoulou-Cladaras M., & Lazou A. (2010).  Non-genomic effects of thyroid hormone in adult cardiac myocytes: Relevance to gene expression and cell growth. Molecular and cellular biochemistry. 340, 291-300.