Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 447 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is T  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Tzortzaki, A. E., Vokou D.., & Halley J. M. (2017).  Campanula lingulata populations on Mt. Olympus, Greece: where’s the “abundant centre”?. Journal of Biological Research-Thessaloniki. 24(1), 
TZOMOS, THEODOROS., & KOUKOURAS ATHANASIOS. (2015).  Redescription of Palaemon antennarius H. Milne Edwards, 1837 and Palaemon migratorius (Heller, 1862) (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) and description of two new species of the genus from the circum-Mediterranean area. Zootaxa. 3905(1), 27.
Tzomos, T.., Kitsos M.-S., Koutsoubas D., & Koukouras A.. (2012).  Evolution of the entrance rate and of the spatio-temporal distribution of Lessepsian Mollusca in the Mediterranean Sea. Journal of Biological Research. 17, 81-96.
Tzomos, T.H., Kitsos M.-S., Christodoulou M., Koukouras A.., & Eleftheriou A.. (2007).  Investigation of the evolution and dispersion rates of the lessepsian Pisces in the Mediterranean. 1st Pan-Hellenic Meeting on aquatic.... Herakleio, Crete,
Tzioutziou, N., & Panteris E. (2009).  F-actin organization in dividing cells of brick mutants of Zea mays. 31th Conference of the Hellenic.... Patra, 347 - 347.
Tzimas, C., Michailidou G., Arsenakis M.., Kieff E., Mosialos G., & Hatzivassiliou E.G. (2006).  Human ubiquitin specific protease 31 is a deubiquitinating enzyme implicated in activation of nuclear factor-. Cellular Signalling. 18, 83-92.
Tzelou, A., Patetsini E., Dailianis S., & Kaloyianni M. (2008).  Signal transduction induced by Cd or zn as measured by protein carbonylation and glutathionylation in Mytilus galloprovincialis haemocytes.. 25th Congress of the European Society of.... Ravenna, Italy,
Tzanopoulos, J., Kallimanis A.S., Bella I.., Labrianidis L.., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2011).  Agricultural decline and sustainable development on mountain areas in Greece: Sustainability assessment of future scenarios. Land Use Policy. 28, 585-593.
Tzanopoulos, J., Mitchley J., & Pantis J.D.. (2005).  Modelling the effects of human activity on the vegetation of a northeast Mediterranean island. Applied Vegetation Science. 8, 27-38.
Tzanopoulos, J., Mitchley J., & Pantis J.D.. (2007).  Vegetation dynamics in abandoned crop fields on a Mediterranean island: Development of succession model and estimation of disturbance thresholds. Agriculture, Ecosystems and Environment. 120, 370-376.
Tzafestas, S., Raptis S., & Stamou G.P.. (1996).  A flexible neurofuzzy cell structure for general fuzzy inference. Mathematics and Computers in Simulation. 41, 219-233.
Tyankova, L., Stoyanova Z., Dimitrova A., & Vokou D.. (1983).  Soybeans free amino acids as affected by nitrogen, sulfur and boron deficiencies and water stress.. Second International Symposium on Plant.... Varna, 151 - 154.
Turner, B.S.., Bhaskar K.R.., Hadzopoulou-Cladaras M., & LaMont J.T.. (1999).  Cysteine-rich regions of pig gastric mucin contain von Willebrand factor and cystine knot domains at the carboxyl terminal. Biochimica Et Biophysica Acta-Gene Structure and Expression. 1447, 77-92.
Turner, B.S.., Bhaskar K.R.., Hadzopoulou-Cladaras M., & LaMont J.T.. (1998).  A cDNA clone encoding the carboxyl-terminal of pig gastric mucin reveals a cysteine rich region similar to human MUC5AC. American Heart Association Scientific.... 114, 1282 - 1282.
Turner, B.S.., Bhaskar K.R.., Hadzopoulou-Cladaras M., Specian R.D.., & LaMont J.T.. (1995).  Pig gastric mucin: Isolation and characterization of a cDNA clone with a novel tandem repeat.. Biochemical Journal. 308, 89-96.
Turner, B.S.., Bhaskar K.R.., Hadzopoulou-Cladaras M., & LaMont J.T.. (1998).  A cDNA clone encoding the carboxyl-terminal of pig gastric mucin reveals a cysteine-rich region similar to human MUC5AC. Gastroenterology. 114, A313-A313.
Türkay, M.., & Koukouras A.. (1988).  The rediscovery of Monodaeus guinotae Forest 1976 in the Aegean Sea (Crustacea: Decapoda: Brachyura).. Senckenbergiana Biologica. 68(4/6), 401-405.
Tsouvaltzis, P.., Siomos A.. S., Gerasopoulos D.., & Bosabalidis A.M..</