Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 20 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is W  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Winston, D.C., Proctor G.B., Garrett J.R., Schulte B.A.., & Thomopoulos G.N. (1992).  Nerve-induced secretion of glycoconjugates from cat submandibular glands: A correlative study with lectin probes on tissues and saliva. Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 40, 1751-1760.
Winston, D.C., Proctor G.B., Garrett J.R., Schulte B.A.., & Thomopoulos G.N. (1993).  Erratum: Nerve-induced secretion of glycoconjugates from cat submandibular glands: A correlative study with lectin probes on tissue and saliva (The Journal of Histochemistry and Cytochemistry (November 1992) 40:11 (1751- 1760)). Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 41, 136.
Willner, W., Jiménez-Alfaro B., Agrillo E., Biurrun I., Campos J. Antonio, Čarni A., et al. (2017).  Classification of European beech forests: a Gordian Knot?. (Schwabe-Kratochwil, A., Ed.).Applied Vegetation Science. 20(3), 494 - 512.
Wilkinson, S.C.., Anderson J.M.., Sgardelis S.P., Tisiafouli M.., Taylor A.., & Wolters V.. (2002).  PLFA profiles of microbial communities in decomposing conifer litters subject to moisture stress. Soil Biology and Biochemistry. 34, 189-200.
Whitelam, G.., Lanaras T., & Codd G.A.. (1983).  Rapid separation of microalgae by density gradient centrifugation in Percoll.. British Phycological Journal. 18, 23-28.
White, I.., Pentzos-Daponte A.., Roberts D.F.., & Kaligatsis C.. (1988).  Gc and PGM subtypes in Nothern Greece.. Human Heredity. 38, 183-185.
Weryzko-Chmielewska, E.., CHWIL M.., & Sawidis T. (2007).  Micromorphology and histochemical traits of staminal osmophores in Asphodelus aestivus Brot. flower.. Acta Agrobotanica. 60, 13-23.
Weryszko-Chmielewska, E., Sawidis T., & MATUSIEWICZ J.. (2003).  Budova I Polozenie Nektarnika W Kwiatach Rozanecznika Zoltego(Rhododendron luteum Sweet).. Biologia Kwitnienia Roslin I Alergie.... Lublin, 45 - 45.
Weryszko-Chmielewska, E., & Sawidis T. (2005).  Morfologia i anatomia nektarnikow przegrodowych Asphodelus aestivus Brot.. V. Ogolnopolska Konferencia Naukowa..... Lublin, 37 - 37.
Weryszko-Chmielewska, E., Sawidis T., & PIOTROWSKA K.. (2006).  Anatomy and ultrastructure of floral nectaries of Asphodelus aestivus Brot. (Asphodelaceae).. Acta Agrobotanica. 59, 29-42.
Welsh, J.K.., Arsenakis M.., Coelen R.J., & May J.T.. (1979).  Effect of antiviral lipids, heat, and freezing on the activity of viruses in human milk. Journal of Infectious Diseases. 140, 322-328.
Welsh, J.K.., Arsenakis M.., & May J.T.. (1981).  Effect on Semliki Forest virus and coxsackievirus B4 of lipids common to human milk.. Journal of Food Safety. 3, 99-107.
Warner, S. C., Limburg K. E., Arino A. H., Dodd M., Dushhoff J., Stergiou K.I.., et al. (1995).  Time series compared across the land-sea gradient. (Powell, T. M., & Steele J. H., Ed.).Ecological time series. 242 - 273.
Wang, L., Baiocchi R.A., Pal S., Mosialos G., Caligiuri M., & Sif S. (2005).  The BRG1- and hBRM-associated factor BAF57 induces apoptosis by stimulating expression of the cylindromatosis tumor suppressor gene. Molecular and Cellular Biology. 25, 7953-7965.
Wallace, M., Karpouzis K., Stamou G.P.., Moschovitis G., Kollias S.., & Schizas C.. (2003).  The Electronic Road: Personalized Content Browsing. IEEE Multimedia. 10, 49-59.
Waite, I.S., O'Donnell A.G., Harrison A., Davies J.T., Colvan S.R., Ekschmitt K., et al. (2003).  Design and evaluation of nematode 18S rDNA primers for PCR and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) of soil community DNA. Soil Biology and Biochemistry. 35, 1165-1173.
Wague, AL. (1997).  Βιολογία, οικολογία και δυναμική του είδους Serranus heratus (L. 1758) (ΙΧΘΥΕΣ, SERRANIDAE) στο Θερμαϊκό κόλπο (Αιγαίο πέλαγος, Ελλάδα).. 146 σ..